KFUM’s Soldatermission er blevet en ”grøn kirkelig organisation”

KFUM’s Soldatermission satte en bølge i gang, da bestyrelsen for et par år siden vedtog Vision2025. Temaet for denne vision var ganske enkelt ”Bæredygtighed”. Visionen lægger klart frem, at det er Soldatermissionens mål at blive mere bæredygtig over de næste år. Det er en vision, der dækker mange forskellige områder, og der er således nævnt både social bæredygtighed og værdimæssig bæredygtighed såvel som miljømæssig bæredygtighed.  KFUM’s Soldatermission stræber på den måde efter at skabe bedre forhold for medarbejdere og veteraner, men også for miljøet og varmeregningen. Hele denne udvikling kan man sige er mundet ud i at organisationen er blevet en del af ”Grøn kirke” som en ”Grøn kirkelig organisation”. Generalsekretær Per Møller Henriksen fortæller at han er glad for den nye status og han fortsætter ”Vi arbejder jo netop med en grøn og bæredygtig udvikling i hele organisationen. Fra at slukke lyset når man forlader et kontor, til mere bæredygtige køretøjer, og så er det jo rart at have papir på at vi er grønne” smiler han.

Med udgangspunkt i KFUM’s Soldatermissions Vision2025 om bæredygtighed er der i løbet af de sidste par år igangsat mange projekter. Blandt andet under coronanedlukningen, hvor mange soldaterhjem benyttede lejligheden til at bygge om/renovere og i den sammenhæng vælge de mest bæredygtige løsninger. Økonomichef Steen Klejnstrup Sørensen fortæller ”Vi har energioptimeret på flere soldaterhjem ved at efterisolere og skifte til LED belysning, hvor vi kan. Vi arbejder også på en løsning, så vi kan skifte det sidste oliefyr i organisationen.” Flere soldaterhjem er begyndt at arbejde med miljøvenlig emballage og yderligere affaldssortering, for at nå målet om bæredygtighed. Ligeledes er hele organisationen, fra 1. juli 2021, gået over til at få grøn strøm fra EWII. Det betyder at det er produceret ved vedvarende energi, altså solceller eller vindmøller. ”Vi forsøger også selv at producere noget af den strøm vi bruger,” fortæller Steen ”På en genbrugsbutik og på Soldaterhjemmet i Varde har vi fået sat solceller på taget” smiler han.

En vigtig del af soldaterhjemmenes arbejde er at køre ud med varm kaffe til soldaterne på øvelse eller på skydebanen. Derfor er kantinevognen en vigtig del af soldaterhjemmets udstyr. ”Senest har vi anskaffet den første elektriske kantinevogn i organisationen, og er i gang med at opsætte to stk. lade-standere ved soldaterhjemmet i Fredericia” beretter en glad økonomichef og fortsætter ”Vi er i gang med at rejse penge til yderligere 1-2 elektriske kantinevogne”. Det bliver helt sikkert ikke de sidste tiltag i ”grøn retning” fra KFUM’s Soldatermission.