Ny soldaterhjemsleder i Vordingborg

Den 1. januar tiltrådte Helle Frimann Hansen som ny soldaterhjemsleder i Vordingborg. Helle er 62 år og netop stoppet som sognepræst i Bov-Holbøl i Haderslev Stift. Hendes mand, Laurids, er tidligere efterskolelærer og er gået på pension. Vi byder Helle hjerteligt velkommen i KFUM’s Soldatermission.

Helle indrømmer, at selvom hun oprindeligt er fra Møn og blandt andet har gået i gymnasiet i Vordingborg, så har hun ikke tidligere været på soldaterhjemmet. ”Det er jo næsten som om, jeg skal lære byen at kende igen, for det er over 40 år siden, jeg flyttede”, smiler hun og fortsætter: ”Jeg vidste slet ikke, hvor soldaterhjemmet lå”! Til gengæld har hun i sit virke som feltpræst i Kosovo brugt KFUM’s Soldaterhjem flittigt. Her tænker hun tit tilbage på det dejlige samarbejde, som hun havde med Bodil og Christian, der var ledere på ”Kuffen”. Helle har været udsendt som feltpræst både fast i et halvt år og senere som leave-afløser.

Siden efteråret har KFUM’s Soldaterhjem stået uden leder og har dermed arbejdet på halv kraft, selvom både veterancafe og andre arrangementer er blevet gennemført. Helle Frimann Hansen glæder sig til at videreføre de tiltag, der blev startet under den tidligere leder, Kirsten Andersen. ”Kirsten har arbejdet meget for at åbne soldaterhjemmet for de lokale. Det er et arbejde, jeg vil prøve at videreføre”, fortæller Helle, der også har haft nogle dage på soldaterhjemmet sammen med Kirsten for at blive sat ind i det hele. ”Min største svaghed er nok køkkenet, men jeg bliver heldigvis bakket op af Emilie, som vi lige har ansat på 15 timer og min mand, Laurids, der er mere praktisk anlagt”, smiler Helle, og hun fortsætter: ”Det er vigtigt, at vi er bevidste om, hvem vi er og den kultur eller civilisation, vi er sat i verden for at forsvare. Det ligger mig meget på sinde at være med til at give den åndelige ballast”. 

Helle flyttede til Møn i november 2021. ”Jeg er mønbo og flyttede derfra, da jeg var blevet student. Jeg har været 15 år på Sydlangeland som præst, dernæst blev det til et par år på Fyn og senest i det sønderjyske, så jeg har jo været langt væk hjemmefra. Men min mand og jeg har besluttet, at vi gerne vil blive gamle på Møn. Det var først da vi var flyttet, at jeg fik jobbet. Nogle gange betaler det sig at tage en chance”, fortæller Helle, der siger om sig selv, at hun gerne springer ud i ting. ”Først fik vi bolig og derefter job. Det har været en spændende proces. Jeg er i gang med et nyt liv. Det var egentligt ikke planlagt, men jobbet kom som sendt fra himlen. Livet er fuldt af overraskelser”, konstaterer den tidligere præst. ”Det passer mig så godt at træde ind i en organisation med faste og traditionelle værdibegreber”, siger Helle Frimann Hansen og afslutter med at fortælle om sine visioner for veteranarbejdet: ”Jeg er selv veteran og har tidligere været feltpræst. Det har stor betydning i arbejdet med veteraner, for jeg ved lidt om, hvad de har stået i. Derfor har jeg bedt om at komme i Vordingborg kommunes udsatteråd. Der er nemlig brug for et særligt fokus på de veteraner, der har det svært. Det manglede bare som tak for deres indsats”.

Som tidligere nævnt er Helle allerede startet i jobbet, men de værnepligtige kommer først den 7. februar.