Soldaterhjem åbnet på Flyvestation Skrydstrup

KFUM’s Soldaterhjem på Flyvestation Skrydstrup er for både danske og udenlandske soldater. Det blev officielt indviet den 16. januar 2024.

Indvielse af nyt soldaterhjem på Fighter Wing Skrydstrup. Foto: FLV FOTO.
Den 16. januar 2024 kunne oberst Kim Jensen, chef for Fighter Wing Skrydstrup, klippe det røde bånd og dermed officielt indvie KFUM’s Soldaterhjem i Skrydstrup. Filip Hove Kristensen, der er ansat som projektleder for etableringen af soldaterhjemmet, takkede for den varme velkomst og gav obersten en gave som dem, han havde lavet til de udenlandske soldater i december, inden de tog hjem på juleferie. Foto: FLV FOTO.

Til lyden af F-16 og F-35 kampfly, der flyver over flyvestationen, kan danske og udenlandske soldater på Fighter Wing Skrydstrup nu læne sig tilbage i en blød sofa, nyde en kop kaffe og blive inkluderet i et fællesskab på det nye KFUM’s Soldaterhjem.

Realiseret i rekordfart

Soldaterhjemmet har ikke været længe undervejs. I efteråret 2023 henvendte ledelsen for flyvestationen sig til KFUM’s Soldatermission og spurgte, om ikke der skulle være et soldaterhjem i Skrydstrup, når nu der er kommet mere aktivitet på flyvestationen. På kort tid faldt alle brikkerne på plads med lokaler på flyvestationen og ansættelsen af Filip Hove Kristensen som projektleder i etableringsfasen. Fra ide til virkelighed på kun fire måneder, kunne soldaterhjemmet således officielt indvies den 16. januar 2023.

Chefen for Flyvestation Skrydstrup, oberst Kim Jensen glæder sig over etableringen af det nye soldaterhjem:

”Erfaringer fra andre enheder og myndigheder, som har et KFUM’s Soldaterhjem tilknyttet er, at det er et sted, hvor personellet søger hen. Det danner rammerne om sociale aktiviteter, uformelle snakke, noget andet at spise og venskaber på tværs efter fyraften. På Flyvestation Skrydstrup er det alle ting, som gerne skal understøttes endnu bedre end i dag”
Filip Hove Kristensen leder soldaterhjemmet i Skrydstrup
Filip Hove Kristensen brænder for at skabe rum for fællesskaber. Det har været en stor del af hans arbejde i KFUM og KFUK de seneste år, både lokalt på Amager og internationalt ved at etablere World Council for YMCA. Han har tidligere været leder på KFUM’s Soldaterhjem i Varde og bestyrelsesmedlem i KFUM’s Soldatermission, og som en krølle på halen vender han nu tilbage til Skrydstrup, hvor hans forældre var soldaterhjemsledere i 1990-1994.

Enkelt set-up, stor drøm

Soldaterhjemmet er placeret inde på Flyvestationen og har et mere simpelt set-up end de øvrige soldaterhjem i Danmark. Man kan fx ikke lave mad på stedet eller invitere udefrakommende indenfor pga. strikse adgangskrav til flyvestationen. Det er dog en fælles drøm for både flyvestationen og KFUM’s Soldatermission, at soldaterhjemmet i Skrydstrup med tiden får en mere permanent karakter. Dette afhænger dog af udfaldet af det kommende forsvarsforlig ift. potentielt flere opgaver og soldater og værnepligtige i Skrydstrup. Her og nu etableres soldaterhjemmet i lokaler, som flyvestationen stiller til rådighed med fokus på at blive et samlingssted og åndehul for de soldater, der bor og arbejder på Flyvestationen.

Kaffe og kage kan ikke undværes

Kage og kaffe hører sig naturligvis til på KFUM’s Soldaterhjem. Selvom der ikke er eget køkken, har Filip Hove Kristensen anskaffet sig en kaffemaskine til soldaterhjemmet og lavet en aftale med KFUM’s Soldaterhjem i Haderslev om at måtte låne deres køkken til at lave kager.

Skabelsen af et hjem

I tiden frem til åbningsdatoen har Filip arbejdet på at omdanne lokalerne fra en mellemgang til noget hjemligt. Han har hentet møbler, lamper og øvrigt inventar i de KFUM’s Soldatermissions genbrugsbutikker i området, hvor han har fået stor hjælp fra de lokale frivillige til bl.a. at levere møblerne. Tak til de mange, der allerede nu har hjulpet med at få det hele til at lykkes!

Nogle af soldaterne på Flyvestationen fandt også hurtigt ud af, at der var aktivitet i lokalerne på en ny måde. Nogle hjalp fx med at hænge julepynt op i december. Filip fortæller: ”Soldaterne byder ind og synes allerede nu, at det er fedt, at man kan komme og læse, spille og hygge. De er med til at etablere et godt sted at mødes.” Han understreger herefter, at det netop er en af fordelene ved at have placeret soldaterhjemmet inde på flyvestationen: ”Vi er helt tæt på soldaterne – det bliver ikke nemmere for dem.”

Gæstebog KFUM's Soldaterhjem
Soldaterhjemmet er særligt foranlediget af det stigende antal udenlandske soldater, der er på flyvestationen, men oberst Kim Jensen gav ved indvielsen i januar 2024 udtryk for, at han glædede sig over, at soldaterhjemmet kan være et samlingspunkt og frirum for alle på flyvestationen. Foto: FLV FOTO.

Chefen for Flyvestation Skrydstrup, oberst Kim Jensen håber, at soldaterhjemmet vil danne rammerne for et stærkere socialt fællesskab for alle på Flyvestation Skrydstrup. Han har selv, særligt i sin rekrutuddannelse, brugt meget tid på KFUM’s Soldaterhjem og nydt godt at det frirum, hvor de sociale relationer var vigtigere end de faglige relationer.

Oberst Kim Jensen
Oberst Kim Jensen, chef for Fighter Wing Skrydstrup, hvor soldater trænes til at flyve og håndtere F-16 og F-35 kampfly. Pressefoto.

Det nødvendige åndehul

Som alle KFUM’s Soldaterhjem vil dette nye soldaterhjem også fungere som et åndehul for soldaterne. Det vil danne rammerne for fællesskab og samtaler, hvor det kristne budskab bliver forkyndt med ord og handling. Allerede inden soldaterhjemmet officielt åbnede, mærkede Filip behovet for samtaler blandt soldaterne og fortæller om en udlænding, der havde været udsendt i aktiv krig, som havde en vigtig historie at dele med Filip: ”Det er essentielt for os som mennesker, at vi kan spejle os i hinanden og drøfte det, vi har oplevet. De dybere samtaler, der opstår, er et udtryk for, at soldaterhjemmet er et safe space for krop, sjæl og ånd. Her kan man både nyde en kage og tale om de store spørgsmål,” fortæller Filip.

Internationalt præg i alle aktiviteter

Det er særligt for det nye soldaterhjem i Skrydstrup, at brugerne både er danske og udenlandske soldater. Det vil naturligt påvirke andagter, aktiviteter og det visuelle udtryk på soldaterhjemmet, da skilte, bøger på bogreolen, spil osv. vil være på flere sprog. Filip skal skabe aktiviteter på soldaterhjemmet og give plads til, at man kan man mødes på tværs af rang og nationaliteter og blot være mennesker. Ved andagter (eller evening reflections) håber Filip at etablere en sangtradition med lettilgængelige sange i Tazié-stilen, og lade de forskellige nationaliteter byde ind med indhold. Det er med til at sikre, at det nye soldaterhjem er et hjem, hvor danske og udenlandske soldater kan finde styrke, trivsel og et pusterum fra hverdagen.

Lokalt engagement og involvering

Allerede i efteråret 2023 mærkedes den store støtte til det nye soldaterhjem fra lokale soldatervenner. Fra kagebagning til et doneret klaver og transport af møbler – det er lokale hænder, der skaber forskellen. Filip håber, at involvere endnu flere frivillige og inviterer den 19. februar til et møde for Skrydstrupkredsen og andre interesserede, hvor han vil fortælle om arbejdet på det nye soldaterhjem (læs mere på side XX). Det er ikke blot et soldaterhjem; det er et fællesskab, og alle er velkomne til at bidrage til dets fortsatte udvikling.

Nyt KFUM's Soldaterhjem i Skrydstrup
Hyggelig gårdhave uden for det nye soldaterhjem i Skrydstrup.