Soldaterhjemsarbejde med corona-udfordringer

Når soldaterhjemmet er lukket, må man finde nye løsninger og gå andre veje. Mange steder i landet er der indgået særlige aftaler mellem Regimentscheferne og de lokale soldaterhjem om et ekstraordinært samarbejde under de nuværende corona-restriktioner. Endnu en udfordring har været at de værnepligtige skal nå 4 måneders træning på 3 måneder, så tiden for dem er knap. Det har både bragt gode muligheder for at møde dem i felten, men også givet udfordringer fordi de får meget sent fri. Her bringer vi glimt fra nogle af de mange forskellige løsninger, der er fundet ud over landet.

Gennem vinteren har KFUM’s Soldaterhjem været lukket og muligheden for at holde kontakten til soldaterne, har derfor været begrænset. Soldaterhjemmene har reelt set været lukkede siden december jævnfør restriktionerne i forhold til Covid-19. Det er drønærgerligt lyder det interne ekko blandt de ansatte. Men flere steder har man benyttet ventetiden på bedst mulig måde og blandt andet renoveret og bygget om i corona-nedlukningen. Medarbejdere har været hjemsendt i fornødent omfang for at passe på organisationens økonomi. Veteranarbejdet har fungeret på fuld blus under nedlukningen med de fornødne restriktioner.

Værnepligtige hold 7. på første skyt-dag. 4.Deling i Oksbøl. Kjeld holder velkomstfest for hvert hold.
Soldaterhjemmet i Karup, der tilbyder take-away
Anne og Allan, der overraskede de værnepligtige med kakao og muffins på kasernen

Soldaterhjemmet i Fredericia har fået nye muligheder gennem det gode samarbejde med regimentschefen. I Fredericia, er der nemlig indgået aftale om nærmest et midlertidigt soldaterhjem i nogle lokaler på Ryes Kaserne. Her kan man servere kaffe og kage og have den snak med soldaterne som soldaterhjemmet er så kendt for. Foreløbig har man Bruno og Helle været at finde på Kasernen to – tre aftner om ugen.

I Karup har man prøvet flere nye tiltag. Anne og Allan sprang ud i det og holdt ”surprise-velkomstfest” med gratis kakao og muffins på stuerne. Det gav en god kontakt til de værnepligtige, der blev overraskede over ”at Anne og Allan gad” at komme ud. Tidligere har soldaterhjemmet i Karup haft gode oplevelser med take-away. Blandt andet i forbindelse med jul blev det en stor succes. I marts måned har man igen tilbudt take-away, denne gang med burgere. Det blev en succes for det faste personel og flymekanikereleverne, da de værnepligtige har nogle meget lange dage.

Der er mange forskellige løsninger landet over, da der laves aftaler lokalt med Forsvaret. I Oksbøl har Kjeld haft held til at få aftaler om kantinekørsel. Billederne i denne artikel viser med al ønskelig tydelighed soldaternes glæde ved at møde Kjeld og KUF-vognen i øvelsesterrænet. Her er det Danske Artilleriregiment, der er i gang med at gennemføre en øvelse kaldet SKYT-dag.

Sådan præsenterer grejet sig på kasernen i Skive
Soldaterhjemmet i Skive. En lokal aftale muliggør at der kan sælges grej i Skive kasernes kantine, når nu soldaterne ikke må komme på soldaterhjemmet.
Føringsstøttesoldater, der nyder godt af at soldaterhjemmet i Fredericia er flyttet ud på kasernen.

I Skive har man fået lov til at stille et stativ med soldatergrej op i kantinen på Kasernen. Det giver soldaterne nye muligheder for at købe hvad de mangler og samtidig giver det Tove og Hans Jørgen mulighed for at kigge forbi og få en talt med de nye soldater, der startede 1. marts.

Vi håber naturligvis på at kunne åbne nogle soldaterhjem efter påske, men alting er jo usikkert på nuværende tidspunkt. Indtil da er vi glade for at kunne skabe løsninger med de enkelte regimenter. Det giver jo stadig noget tid med soldaterne og de værnepligtige og dermed giver det de nye soldater kendskab til os og vores arbejde. Men først og fremmest giver det os mulighed for at udleve vores formål – at udbrede evangeliet.