Vi deler det kristne budskab, og nogle gange bruger vi også ord

Medarbejderkonferencen i foråret var en stor oplevelse for os alle sammen. Den 11. og 12. juni trak KFUM’s Soldatermission stikket ud og satte alle telefoner på svarer. Alle fastansatte medarbejdere og bestyrelsen tog nemlig på tur til Diakonhøjskolen udenfor Aarhus til en medarbejderkonference over to dage. Temaet var ”Slip livet løs”, og det blev lærerige og inspirationsfyldte dage i godt selskab. Her har Kristine Bjerno skrevet om sin oplevelse af medarbejderkonferencen.

Ca. 45 medarbejdere havde sat hinanden stævne, og snakken gik livligt over rundstykker og morgenkaffe. Efter en introduktion og en lille andagt ved generalsekretær Per Møller Henriksen sprang vi ud i et foredrag under titlen ”Slip livet løs” med tidligere sogne- og sygehuspræst Preben Kok. Det blev til både eftertænksomhed og latter hos tilskuerne, da Preben Kok fortalte levende om sine erfaringer gennem livet. Om ægteskab og præstegerning, om livet og døden. Hans fortællinger om at ethvert ægteskab medfører et brud, hvorfor han ofte spørger ældre mennesker med et langt ægteskab bag sig, om hvornår de blev skilt, fik latteren frem. Mens en fortælling om mennesker, der spørger til hvordan det går med en de møder, ofte forventes besvaret ”godt” eller med et kvantificerbart svar, mundede ud i et direkte spørgsmål til os i salen: ”Når I spørger en soldaterhjemsleder hvordan det går, forventer I så et svar i besøgstal og omsætning?” Et spørgsmål der affødte spredt latter, megen mumlen og flere tanker.

Efter frokost gik vi over til en temaeftermiddag under titlen: ”Hvad skal vi bruge Gud til i en tid med Corona, fake news m.m.?” anført af sociolog og præst Thomas Willer. Det begyndte med et videnskabeligt baseret oplæg om de unges forhold til Gud baseret på undersøgelser af større grupper af unge. Oplægget gav indsigt i de unges medievaner, deres usikkerhed og de kulturelle strømninger, der påvirker dem. Thomas Willers lagde vægt på at ved at gennemskue de unges situation og problematikker bliver det nemmere at tale direkte til dem. At de unge er presset af karakterer og karrierevalg betyder for eksempel, at troen kan være et ”hellested” for dem, hvor de ikke skal dømmes, men elskes for dem de er. Thomas brugte derfor videnskaben som afsæt for at forkynde evangeliet for unge anno 2021. Eftermiddagen gik med gruppearbejde og opsamling inden kaffe og kage blev serveret.

En pause var indlagt og flere benyttede lejligheden til hvil på værelserne eller en gåtur i området for at klare hjernen efter de informationsrige oplæg. Senere blev der afholdt middag med indlæg fra en lille gruppe soldaterhjemsledere, der introducerede den nye udgave af Højskolesangbogen i ord og sang. Det føltes godt at synge sammen, og sangene var virkelig godt udvalgt til at illustrere både det nye og det gamle i Højskolesangbogen. Om aftenen holdt provst og formand Ole Rasmussen gudstjeneste med forbøn for de nye ansatte. Tidligere har der kun været forbøn i forbindelse med udsendelse til internationale missioner, så det var nyt, at forbønnen omfattede alle medarbejdere i Danmark, men det bliver nok ikke sidste gang. Efter natmaden gik man i seng, mæt efter en lang og begivenhedsrig dag.

Næste dag var der morgenmad og morgenandagt med efterfølgende oplæg fra arbejdsmiljøudvalget. Der blev drøftet de fælles ting, som vedrører hele organisationen og ikke kun de enkelte arbejdsmiljøudvalgsgrupper. Dagens store oplæg blev leveret af generalsekretær i Mission Afrika, pastor Henrik Engelbrecht Refshauge. Han talte ligesom Thomas Willer om de unge, og hvad de ønsker og har brug for. Om hvordan vi kan give ejerskab til både soldater og unge volontører. Henrik Refshauge fremhævede det fantastiske arbejde på soldaterhjem og gav os masser af ny inspiration til arbejdet. Hans opfordring lød: ”spring ud i det og giv ejerskab og magt til både medarbejdere, soldater og frivillige”.

Efter et år med corona var det meget livgivende at mødes, og samtidig var en del nye medarbejdere med for første gang. Dagen sluttede med frokost og opsamling på hele konferencen. Mange gode tanker kom på banen, men helt personligt tror jeg nok, at udsagnet ”Vi deler det kristne budskab, og nogle gange bruger vi også ord” står klarest i min erindring om de to dage i inspirationens tegn. Det kendetegner sådan som jeg opfatter KFUM’s Soldatermission og sætter samtidig fokus på Soldatermissionens styrker i den moderne verden.