Reportage fra Årsmødet 2021

Den 25. september 2021 holdt KFUM’s Soldatermission Årsmøde i Fredericia. Det hele blev holdt i et samarbejde mellem folkene på KFUM’s Soldaterhjem i Fredericia, Christians kirken og Ryes Kaserne. Der kom i løbet af dagen hilsner og repræsentanter fra mange af soldatermissionens støtter, samarbejdspartnere og kongehuset. Biskop for Haderslev Stift holdt festtalen om aftenen over KFUM’s Soldatermissions slogan –”vi er jo lige her”, hvor hun så det lille ”jo” som et udtryk for det selvfølgelige i Soldatermissionens tilgang til arbejdet.

”Vi siger tak til alle dem, der deltog. Både gæster og dem, der stod for praktiske gøremål. En stor tak skal også lyde til Ryes Kaserne, for gæstfrihed og velvilje samt at de stillede den historiske samling til rådighed.” lyder det fra generalsekretær i KFUM’s Soldatermission Per Møller Henriksen.

Dagen startede med en festlig gudstjeneste med faneindmarch og prædiken af KFUM’s Soldatermissions formand, provst og tidligere flyverpræst Ole Rasmussen. Det foregik i den nærliggende kirke, Christians Kirken, hvor også generalsekretæren er menighedsrådsformand. Her kunne alle beundre den smukke bronzeportal og alterudsmykningen, der er designet af Bjørn Nørgaard. Efter frokost på soldaterhjemmet, hvor den nye soldaterhjemsleder fik hænderne fulde med over 250 gæster, gik turen Ryes Kaserne på den anden side af gaden. Kasernens gymnastiksal var blevet stillet til rådighed og efterfølgende pyntet smukt op med grene og blomster på bordene.

Generalsekretær Per Møller Henriksen bød velkommen og eftermiddagens aktiviteter var delt i to. Soldatermissionens ungdomsorganisation og volontører fra hele landet gik til kasernens historiske samling, hvor de fik en prøvetur i et bæltekøretøj og hørte om det gamle Telegrafregiment, der gik forud for det nuværende Føringsstøtteregiment. De fik også en tur til samlingens udstilling ved Den Tapre Landsoldat og de kom trætte men glade tilbage til Ryes Kaserne. I mellemtiden blev gæsterne i gymnastiksalen underholdt med en række ”gæster i studiet” – oplæg om Soldatermissionens arbejde og senere et foredrag af tidligere direktør for TV Midt/Vest, pastor Ivar Brændgaard, der fortalte om hvordan blandt andet Forsvaret og KFUM, var med til at forme ham som ung mand.

Festens taler biskop Marianne Christiansen, Haderslev, talte både som biskop og som pårørende til en udsendt soldat. Her reflekterede hun over at KFUM’s Soldatermissions slogan ” vi er jo lige her” er meget rammende for den selvfølgelighed, der udvises i arbejdet. Det lille ”jo” med den store betydning.

Der blev i løbet af aftenen overbragt hilsner og rosende ord fra mange af KFUM’s Soldatermissions samarbejdspartnere. Således var både en repræsentant for Regimentschefen på Ryes Kaserne, KVO Martin Ramsdal, generalsekretæren for Indre Mission Jens Medom Madsen, og kommandørkaptajn Jannik T Andersen, fungerende chef for Forsvarets Veterancenter med flere på scenen, for at overbringe hilsner. KFUM’s Soldatermission modtog også en hilsen fra dens protektor, Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary.

Under middagen og imellem hilsner, interviews og taler underholdt Slesvigske musikkorps. Det blev til stemningsfulde øjeblikke, da der blev spillet flere numre med relation til udsendte og hjemvendte soldaters liv og problematikker. Senere blev det store lotteri afholdt med over 70 gevinster. Som ved en god soldatervennefest indeholdt aftenen både kaffe, hygge, fællessang og lotteri. Aftenens afslutning ved garnisonspræst Kristoffer Simonsen, Sct. Michaelis, blev også både smuk og stemningsfuld, inden turen for de fleste vedkommende gik hjemover.