Veteranfaglig leder søges

KFUM’s Soldatermission søger en veteranfaglig leder, der brænder for samarbejde og udvikling og kan kvalificere arbejdet med veteraner og deres pårørende.

KFUM’s Soldatermission har gennem en årrække arbejdet med at udvikle forskellige tilbud for veteraner. Partnerskabsaftalen med Forsvarets Veterancenter, forpligter os til en nærværende faglighed i vores arbejde med veteraner. KFUM’s Soldatermission har fem SoldaterRekreationer i ved KFUM’s Soldaterhjem i Aalborg, Holstebro, Varde, Fredericia og Høvelte.

Fagligt og metodisk arbejder vi i et tæt samarbejde med Forsvarets Veterancenter. Vi udarbejder opholdsplaner, holder samtaler og følger op sammen med veteranen. Fremadrettet vil vi også arbejde med ’Bibelsk Sjælesorg’ som fagligt redskab.

Vores fornemmeste opgave er at støtte og hjælpe veteranen i at mestre eget liv og hverdag, så veteranen på sigt kan flytte i egen bolig.

Vi ønsker at skabe et hjem – og en arbejdsplads – med afsæt i KFUM’s Soldatermissions kristne værdier, vision og idégrundlag. Og hvor du med din personlige tro og faglige kompetencer vil være med til at kvalificere arbejdet med veteraner og deres pårørende.

Vi søger en veteranfaglig leder, der:  

 • Giver faglig sparring til lokale soldaterhjemsledere og ansatte i forhold til diakonale og socialfaglige forhold.
 • Er sparringspartner for soldaterhjemsledere og ansatte i forhold til kontakt til offentlige myndigheder og andre samarbejdspartnere.
 • Holder sig orienteret om, hvilke tilbud, der findes til veteraner fra offentlige og frivillige organisationer.
 • Har viden og erfaringer med diakonalt og socialt arbejde.
 • Har kendskab til Forsvaret og er hovedkontakten til Veterancenteret.
 • Planlægger og gennemfører introduktion og oplæring af nye medarbejdere på KFUM’s SoldaterRekreationer i samarbejde med de lokale soldaterhjemsledere.
 • Planlægger og gennemfører coachingforløb, uddannelse og erfaringsudveksling med ansatte, der arbejder med veteraner.
 • Er ansvarlig for udformning og implementering af retningslinjer og håndbøger i forhold til veteranarbejdet.
 • Kommer rundt på de fem KFUM’s SoldaterRekreationer og bistår med råd, vejledning og støtte.
 • Har ledererfaring, høj faglighed og erfaring fra socialpædagogisk arbejde.

Derudover skal du deltage i:

 • Møder og arrangementer med Forsvarets Veterancenter og andre relevante samarbejdspartnere.
 • Informationsarbejdet om KFUM’s Soldatermissions veteranarbejde.
 • Et årligt møde med bestyrelsen.

Vi tilbyder:   

 • Et arbejdsområde, som har både politikeres og befolkningens bevågenhed.
 • Et arbejde, hvor der fortsat skal gøres mange erfaringer og opsamles viden, og hvor der er rig mulighed for at være med til at forme arbejdet.
 • Et godt arbejdsfælleskab i en organisation i udvikling.
 • Ordnede arbejdsforhold
 • En arbejdsplads med udgangspunkt fra landskontoret i Fredericia
 • Mulighed for hjemmearbejdsplads
 • Løn efter kvalifikationer
 • Pensionsaftale 13,5 % (9 %/4,5 %)
 • Tjenestelig kørsel efter statens takster
 • Ferie efter ferieloven + 5 årlige ferie-fridage
 • Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til KFUM’s Soldatermissions lønregulativ, samt individuelle kvalifikationer og kompetencer.

Kan du se dig selv i ovenstående kvalifikationer, håber vi at se din ansøgning til et job, der er både personligt og fagligt udfordrende.

YDERLIGERE OPLYSNINGER OM STILLINGEN:

Læs funktionsbeskrivelsen her.

Kontakt HR-chef Brian Jørgensen på mail: brian@kfums-soldatermission.dk eller tlf.: 5124 0827. 

ANSØGNING:

Ansøgning, CV, relevante bilag og udtalelser sendes til HR-chef, Brian Jørgensen på brian@kfums-soldatermission.dk.

ANSØGNINGSFRIST:

Mandag d. 27. maj 2024.

Samtaler finder sted i uge 23.

Ansættelse: 1. august 2024

LÆS MERE