At sparke dæk på Jysk

Hvordan får man skabt en forbindelse mellem lokale borgere, skadede veteraner og udsatte hjemløse? I Varde har de fundet en løsning – man køber en båd, eller rettere to. Et samarbejde mellem Varde Kommunes Udsatteråd, Frivillighuset og KFUM’s Soldaterhjem i Varde har ført til et projekt, som alle vinder på, med de to både Løven og Løvinden.

Bådene er indkøbt af Lions Club, Soldaterlegatet og Aase og Ejnar Danielsens fond, men passes af veteraner og veteranmedarbejder Thomas Jakobsen. Det er også veteranerne der giver hjemsløse uforglemmelige naturoplevelse på Varde Å.

”I Varde har vi et særligt samarbejde med både kommunen og forsvaret samt lokalområdet på andre måder”, fortæller Thomas. Der er nogle veteraner, der mødes på kajen ved Varde å. Nogle gange tager Thomas kage eller sandwich med, så der er noget at hygge med, men der er altid kaffe når de mødes kl 10 hver tirsdag. Hjemløse og udsatte fra Center Bøgely under KFUM’s Sociale Arbejde bliver inviteret til at få en sejltur. ”Vi sejler tur med de hjemløse eller passer bådene alt efter, hvad der er brug for”, siger Thomas og fortsætter: ”Det baserer sig på næstekærlighed. Alle sætter hinanden i spil forstået på den måde, at man kan stille spørgsmålet: hvem er næsten i dette projekt? Er det veteranen, der gør noget godt for andre og føler at han kan noget, når han går og renser båden – eller er det den hjemløse der bliver sejlet rundt på Åen og får en god oplevelse? Det bliver en win win – situation. Vi spiller hinanden gode. Der er også nogle stykker, der kommer bare for at ”sparke dæk”, når vi mødes på kajen, og det er ikke altid kun veteraner”, smiler Thomas. Indkøb af bådene blev finansieret af Soldaterlegatet, den lokale Lions Club og Aase og Ejnar Danielsens fond. Samarbejdet med Lions Club har givet navn til bådenen – Løven og Løvinden.