Diakoni – at være til tjeneste

Af bestyrelsesmedlem Merete Værge.

Det er 75 år siden, at der sidst var krig i Europa. Den 24. feb. blev freden erstattet af invasion og efterfølgende krig i Ukraine. I marts bad NATO Danmark om at udsende en bataljon på 800 danske soldater til Letland. Ingen ved, hvor denne krig ender, men nogen må kæmpe for at bevare freden og forsvare NATOs grænser, således at vi kan leve trygt.

Danske soldater har siden 1990’erne været aktive rundt omkring i verdens brændpunkter. For tiden har vi Soldater i Estland og Letland, samt støtte og uddannelsestropper flere andre steder. For godt et år siden havde vi uddannelsestropper i Ukraine.
KFUM’s Soldaterhjem i Afghanistan ISAF 10
Sygeplejerske Merete Værge, der også er tidligere leder af et soldaterhjem i udlandet

At være soldat er at være tro mod sit land og tage i tjeneste for sit land. På Soldaterhjemmet i de Baltiske lande vil der være soldaterhjemsledere, der er udsendt til tjeneste for soldaterne. Da jeg var udsendt med soldaterne i Irak i 2018, kom der ofte soldater på Soldaterhjemmet, der tilbød deres hjælp. Det var spørgsmål som: “Må vi hjælpe dig med at bage”? “Kan jeg vaske gulvet for dig”? “Skal jeg sørge for gevinsterne til “lagkagebanko” i aften”? Mange ville gerne hjælpe, de ville gerne tjene.

Nogle gange havde man svært ved at forstå, at soldaterne gerne ville bruge deres fritid til at hjælpe – fremfor bare at sidde og slappe af, drikke kaffe, hygge sig og spille spil. Men nej, nogle ville gerne yde, være til tjeneste – og ikke bare nyde. De ville samtidig gerne inkluderes i et tættere fællesskab. De ville gerne være med til at gøre en forskel. De ville gerne dele deres liv, deres tro og deres livs udfordringer her og nu med nogen, som var nærværende og lyttende. Rammerne på Soldaterhjemmet var gode til netop det. Det var et hjem, smykket med kors og et bibelvers, og hvor der var højt til loftet.

Soldaterne, der i disse dage kæmper i Ukraine, er udsendte i et lands tjeneste for at bekæmpe ondskaben og fremme freden. Som soldaterhjemsledere, og som veteranmedarbejdere, er man i tjeneste for Gud: “ For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i” (Efeserne 2:10).

I salmen: “Menneske, din egen magt” af Lars Busk Sørensen, står der i et af versene:

”Du skal bringe verden fred, dagligt brød og kærlighed.

Livets Gud har dine hænder, derfor er det dig, han sender, 

når din næste lider nød”