Flagdag for udsendte danske soldater

I dag er det flagdag for danske udsendte soldater. Det er en anledning til at vise at vi værdsætter deres indsats og mange holder arrangementer for at fejre de danske jens’er der har været sendt ud på Danmarks vegne.

De mange arrangementer kan ses på www.flagdagen.dk

Da vi den 7. september kan fejre 10 års jubilæum med SoldaterRekreation og det mere organiserede veteranarbejde, har vi valgt på denne flagdag at bringe en af de hilsner KFUM’s Soldatermission har fået fra samarbejdspartnere. Hilsenen er fra Soldaterlegatet, der i mange år har været en fast samarbejdspartner.

Hilsen og lykønskning fra Soldaterlegatet – viderebragt af Sekretariatschef Thore Clausen.

“Da Soldaterlegatet blev skabt i 2009, var det i en erkendelse af, at det danske samfund måtte gøre mere for sine veteraner – særligt dem som pga. fysiske eller psykiske skader havde et særligt støttebehov. KFUM Soldatermission blev hurtigt en vigtig samarbejdspartner i arbejdet for at forbedre skadede veteraners mulighed for social og helbredsmæssig rehabilitering.

Når KFUM Soldatermission nu markerer tiårsjubilæet for indvielsen af de første soldaterrekreationer, så står dette i KFUM-regi relativt nye indsatsområde på skulderne af 133 års erfaring med soldaterhjemsarbejde. Det fortjener særlig anerkendelse, at den ”gamle dame” KFUM Soldatermission i 2012 med åbningen af de første soldaterrekreationer i Hvorup, Holstebro og Høvelte for alvor kastede sig ind i veteranindsatsen og sidenhen har lært af erfaringer og udviklet indsatsen i en fart der mere minder om en start up-virksomhed end en 133 år gammel organisation.

Og det stoppede ikke med disse tre ”hjem”. I Fredericia og Varde blev der også etableret gode soldaterrekreationer for veteranerne samt en række parallelaktiviteter for veteranernes familier. Sammen med andre gode kræfter på området har KFUMs soldaterrekreationer nu i 10 år været med til at skabe et tætmasket sikkerhedsnet for skadede danske veteraner. KFUMs kristne værdigrundlag og det særlige blik for det enkelte menneske bør være til stor inspiration for alle – organisationer og enkeltpersoner – som engagerer sig for danske veteraner.  Soldaterlegatet vil benytte lejligheden til at sige tillykke og takke for det gode samarbejde”