Hilsner fra Kronprinsessen og samarbejdspartnere

I anledning af at det i dag (den 7.september) er årsdagen for åbningen af den første SoldaterRekreation, bringer vi her en hilsen fra vores protektor HKH Kronprinsesse Mary. Flere af vores samarbejdspartnere har også sendt hilsner og her får I både en hilsen fra Danske Veteranhjem og en fra Danmarks Veteraner. Begge organisationer er stærke samarbejdspartnere, der er med til at gøre samarbejdet om veteranerne bedre.

’Stort tillykke med 10-års jubilæet for den første SoldaterRekreation. Det glæder mig, at der bliver taget så godt hånd om vores veteraner’

Fonden Danske Veteranhjem ønsker KFUM’s Soldaterrekreation stort tillykke med jubilæet. I gør en forskel – både for veteranerne og veteranernes familier. Vi ser frem til mange flere år med godt samarbejde. 

Fonden Danske Veteranhjem 

Formand Christian Kurt Nielsen 

Tillykke med de første 10 år

Det er med stor glæde, at jeg som landsformand for Danmarks Veteraner og Veteranstøtten i anledning af 10-året for etableringen af den første SoldaterRekreation på KFUM’s Soldaterhjem i Holstebro kan bringe en hilsen og en lykønskning til KFUM´s Soldatermission.

Tak for det gode og nødvendige arbejde, som KFUM har udrettet i de sidste 10 år på dette område. Det har gjort en kæmpe forskel, som vi alle er glade for – ikke mindst de mange veteraner, som har og har haft glæde af ordningen. Må den bestå i mange år fremover.

Specielt vil jeg fremhæve vores samarbejde med Projekt Grønland og et projekt om rideterapi med veteraner fra SoldaterRekreationen i Høvelte, hvor vi har glædet os meget over de fine oplevelser og gode resultater.

Tak for det gode samarbejde og held og lykke fremover med det fortsatte arbejde til gavn for veteraner og deres pårørende.

Niels Hartvig Andersen,

Landsformand, Danmarks Veteraner