Frank Overby fylder 60 år!

I dag fylder soldaterhjemsleder Frank Overby i Slagelse 60 år. Det markerer vi her og på vores Facebookside. Vidste du for eksempel at Frank og Else har været ledere i Slagelse i 21 år?

Frank startede sin karriere i KFUM’s Soldatermission som ganske ung, da han var assistent i Skive. Her følte han for første gang det kald, der skulle styre store dele af hans fremtidige liv. I 1993 begyndte Frank og Else som assistenter på soldaterhjemmet i Høvelte. Siden blev de ledere på soldaterhjemmet i Tønder og nu har de sammen kørt hjemmet i Slagelse i 21 år.

Det kan godt være at Franks kald startede i de unge år, men hans passion for arbejdet er ikke mindre i dag. “Kombinationen af det praktiske og det forkyndende/sjælesørgeriske har altid givet god mening for mig.” fortæller Frank “Soldaterne myldrer ind i vores hus, og vi kan glæde dem med god mad, en snak og mulighed for afslapning.”

Hvis man spørger Else, hvad der betyder noget for Frank, fortæller hun: “Den bedste tid på dagen er, når roen sænker sig over huset under aftensang og andagt. Der hvor man kan høre soldaterne bede med på Fadervor og komme med kommentarer eller spørgsmål. Eller når der er en god snak ved mandagens Café debat. Så er Frank i sit ES. Så synger han videre under opvasken eller når gulvet vaskes kl 22” Man kan næsten sige at Franks mærkesag er, at dele ud af den tro og de kristne værdier, som han oplevede som livsforandrende som ung.

Adspurgt fortæller lederparret at Corona tiden har betydet, at soldatermission har været sat på pause, men de oplever at det har givet mulighed for at få mere ro og tid til det man ikke når i hverdagen. “Det er en tid til refleksion og til at samle god energi til endnu en omgang godt arbejde med dejlige medarbejdere og taknemmelige soldater.” smiler Else.