Genbrugssamarbejde med Mission Afrika ophører

Bestyrelserne i KFUM’s Soldatermission og Mission Afrika har taget en fælles beslutning om at udfase samarbejdet om vores tre delebutikker i Ikast, Sunds og Skive.

Bestyrelserne har mødtes d. 10. maj 2021 til fælles færdigdrøftelse og gensidig underskrift på aftalen. Ikast og Sunds bliver således KFUM’s Soldatermissions butikker og Skive bliver Mission Afrikas butik. I begge organisationer er ønsket forsat at se en stærk udvikling i alle vores genbrugsbutikker. Ligeledes har vi et stort etisk ansvar både overfor de frivillige og vores kunder for at synliggøre tydeligt, hvad overskuddet går til i de enkelte butikker. Begge dele er en udfordring i de butikker der deles mellem flere organisationer.

  

Vi har som organisationer haft et helt enestående samarbejdet og har gennem årene nydt godt af en kæmpe frivillig indsats. Det har været en stor gave for begge organisationer. Samarbejdet ophører med en delingsmodel som tilgodeser begge vores organisationer, og hvor hver part får mulighed for at starte noget nyt eller udvide. Vi skilles som de bedste venner i mission for evangeliet.

Lyder det i den fælles udtalelse fra de to organisationer.

Samarbejdet mellem KFUM’s Soldatermission og Mission Afrika ophører pr. 30. juni 2021. Vi ønsker hinanden alt det bedste fremadrettet.