Sandra lægger ører til veteraner og peger på håbet om en lysere fremtid

Sandra Vestergård Hultén er ny veteranmedarbejder på KFUM’s Soldaterhjem i Høvelte fra 1. marts. ”Jeg går ind i relationerne med en oprigtig interesse i det andet menneske. For mange veteraner handler det om at finde livsgnisten igen”, fortæller Sandra Vestergård Hultén.

”Det kræver mod at være i andre menneskers smerter og sorg. Men det kan være noget af det mest helende”. Ordene kommer fra Sandra Vestergård Hultén på KFUM’s Soldaterhjem i Høvelte. 1. marts havde hun første arbejdsdag her, hvor der bor op til 15 veteraner på SoldaterRekreation og i Veteranbo. Nogle af dem bor her sammen med deres familier i rækkehuse, og flere af veteranerne har deres børn i weekender. Sandras opgave er at hjælpe veteraner videre, så de i højere grad bliver i stand til at mestre deres egen tilværelse. Det er en stor opgave, hvor hun indgår i et team med soldaterhjemsleder Bjarne Kjær Andersen samt to øvrige veteranmedarbejdere. Sandra lyder velformuleret og medbringer en uddannelsesmæssig ballast med kandidatuddannelse i diakoni fra Aarhus Universitet. Mere overraskende lyder hendes mange erfaringer, som man kan høre, at hun også trækker på. Sandra har tidligere arbejdet på Night Light Café på Vesterbro i København, der er en tværkirkelig natcafé for udenlandske og handlede kvinder i prostitution. Desuden har Sandra arbejdet med flygtninge og hjemløse.

En rejse Sandra kommer fra Gilleleje, og derfra beskriver hun en trosmæssig rejse fra en frikirke i Græsted, med et mellemstop i folkekirken med kant, Byens Valgmenighed, til de sidste otte år at være en del af menigheden Hillsong, der er en pinsekirke med rødder i Australien. En betydningsfuld milepæl på Sandras rejse var et ophold på en bibelskole i Australien i 2011, der medførte hendes store interesse for diakoni. Udover at studere emnet har Sandra også været med til at starte den diakonale gren af Hillsong i Danmark og Malmø.  Sandra er på femte år gift med Lasse , bor i Søborg og er landet i det nye job efter barsel. ”Jeg glæder mig til rejsen i jobbet her. Jeg kan mærke en fantastisk medarbejdergruppe, den indbyrdes humor og kærlighed, og hvordan forskellige fagligheder kan spille sammen. I den kommende tid skal vi arbejde mere med det familiestøttende arbejde, som jeg også glæder mig til”, slutter den nyansatte veteranmedarbejder