Grønt er godt for helbredet

På KFUM’s Soldaterhjem i Høvelte kommer der til at ske forandringer
i den kommende tid. Ikke bare bliver der ansat flere veteranmedarbejdere i løbet af det næste år, der bliver også kigget nærmere på Høveltes udeområder. Specialestuderende Anna von Bülow kommer nemlig til at fokusere på naturens helende virkning på veteraner. Helt konkret bliver det noget med at se på, hvordan man skaber udendørs rum, der indbyder
til samtaler og sanseoplevelser i forbindelse med SoldaterRekreation og Veteranbo i Høvelte.

Anna von Bülow har en sygeplejerskekarriere bag sig, men er nu begyndt at samle materiale til sit speciale. Det skal handle om, hvordan man ved hjælp af udeområderne kan forbedre miljøet for de veteraner, der bor på KFUM’s Soldaterhjem i Høvelte. Som tidligere sygeplejerske og nu studerende i landskabsarkitektur på Københavns Universitet i ”health design” ligger den helbredende virkning i naturen Anna meget på sinde. ”Det er den helende effekt, veteranerne har brug for. De skal have det i
deres hverdag. Det er dér, hvor de skal have deres helle. Dér hvor de
kan bearbejde deres behandling og tidligere oplevelser. Derfor skal de
have et godt uderum, hvor man kan få sine sanser i brug, og dermed få
pulsen og blodtryk ned og få ro i hovedet,” forklarer Bülow. Det er
videnskabeligt bevist, at man påvirkes positivt af naturoplevelser. Man
mener for eksempel, at når man sanser, lagres læring flere steder i
kroppen og hjernen. Jo flere stimuli des bedre, og i naturen stimuleres
alle sanserne.

Soldaterhjemsleder Bjarne Kjær Andersen glæder sig over muligheden
og ser frem til samarbejdet med Anna von Bülow: ”Jeg har længe gået og tænkt muligheden for, at vores udearealer kan bidrage til ro og restitution. Dengang jeg var graver, arbejdede vi ud fra de samme tanker, og jeg glæder mig til at se, hvad vi kan få ud af dette samarbejde,” fortæller soldaterhjemslederen. Han er meget optaget af, hvordan deres fysiske rammer kan hjælpe til, at veteranerne får det bedre.

Beboerne kan sætte deres præg

Anna ser særligt frem til dialogen med veteranerne, hvor hun kan få deres bud på, hvad der kunne være godt for dem, og hvad der ikke
skal være. ”Jeg skal snakke med veteraner om, hvad de ønsker. Jeg tænker ikke, at det skal være aktivitetsrum eller køkkenhave, for det skal passes hele tiden. Hvis der ikke er stemning for, at veteraner eller medarbejdere går i haven, så bliver det bare rodet og virker modsat,” mener Anna von Bülow. For hende er det vigtigst, at det kommer til at passe til veteranernes behov.

Målet med udemiljøet er, at:
• (Gen)skabe en kontakt til
naturen, så naturen bliver
et solidt fundament for
veteranen.
• Give helbredende, fredfyldte
rum hvor sindsro
kan bidrage til pauser og
genopladning.
• Reducere symptomer på
PTSD.

”Jeg har en baggrund som sygeplejerske, så jeg synes, det er meget
spændende, hvordan naturen kan hele og virke nærende. I mine overvejelser om speciale har jeg også været inde over børnehospice og
andre muligheder, men veteranerne blev ved med at spøge i baghovedet,”
slutter Anna von Bülow, der i de kommende måneder tager fat på at arbejde med et rekreativt udemiljø i Høvelte.