KFUM’s SoldaterRekreation og veteranarbejde fejrer ti års jubilæum

Det har altid været KFUM’s Soldaterhjems opgave at tage sig af soldater – og fra 2008 blev det skrevet ind, at også tidligere soldater var en del af opgaven. Efter 1990, hvor Danmark igen fik soldater i udlandet gennem de fredsbevarende missioner på Balkan, blev det dog langsomt tydeligt, at der blev brug for en målrettet indsats for veteraner. Flere soldaterhjem havde oplevet, at soldater, der var kommet hjem fra Balkan, havde brug for hjælp, og nogle gange sov de på en sofa i TV stuen eller boede en periode på et ledigt medarbejderværelse, medens soldaterhjemslederen forsøgte at skaffe hjælp.

Konceptet med botilbud til skadede veteraner har vist sig at være en brugbar model – og mange skadede veteraner har igennem årerne benyttet sig af det i kortere eller længere tid. Måske har de boet på Soldaterhjemmet i en kort periode, hvor livet eller parforholdet har været problematisk, eller de har boet der i længere tid på grund af varige skader og mén efter udsendelser. For ti år siden blev den første SoldaterRekreation bygget i forbindelse med KFUM’s Soldaterhjem i Holstebro, og i dag har hele fem soldaterhjem botilbud til veteraner.

Som mange gode projekter kom ideen fra brugerne selv. Den dengang nyudnævnte generalsekretær Per Møller Henriksen blev engageret i projektet efter mødet med nogle soldater i Fredericia. Per Møller Henriksen fortæller: ”Jeg var på besøg på soldaterhjemmet (i Fredericia red.), og da jeg præsenterede mig, blev jeg inviteret over til ”stambordet”. Her fortalte soldaterne mig, at de ønskede, at KFUM skulle lave et tilbud til skadede veteraner, for de følte, at det var der virkelig brug for”. Episoden i år 2000 satte arbejdet i gang for at lave organiseret veteranarbejde på KFUM’s Soldaterhjem. Arbejdet startede altså før man generelt begyndte at bruge ord som ”veteran” eller ”PTSD”, og længe inden man fik bygget de første boliger.

”Det første organiserede tiltag blev at holde, hvad vi i dag ville kalde veterancafe, men som dengang hed ”hjemme igen aftner” den sidste torsdag i måneden”, fortæller generalsekretæren. Samtidig arbejdede man med ideen om at lave et hjem, som skulle ligge på landet, for at skabe fred og ro, men Forsvarets chefpsykolog, Vibeke Schmidt, anbefalede en anden model. Tanken var, at skadede veteraner, der jo kender KFUM fra deres uddannelse og fra missionen, ville være trygge ved at bo hos KFUM og samtidig have udbytte af at være sammen med tjenestegørende på soldaterhjemmet. Man projekterede derfor SoldaterRekreation ved de kaserner, hvor man i forvejen havde en del veteraner, eller hvor man havde kamptropper og derfor naturligt ville få flere veteraner over tid. Hvert år fra 2012 til 2014 åbnede det, som KFUM kalder SoldaterRekreation – nemlig midlertidige boliger til skadede veteraner. Det første blev i tilknytning til Soldaterhjemmet i Holstebro og dernæst Aalborg (Hvorup) og endelig Høvelte, hvor Soldatermissionens protektor HKH Kronprinsesse Mary klippede det røde bånd.

Da mange veteraner havde børn, viste der sig hurtigt behov for at etablere nogle familieboliger, hvor der også var længere tid til at finde balancen igen. Derfor åbnede man i efteråret 2015 en ny type veteranboliger som rækkehuse på 87m2, der også kunne rumme familier. ”Veteranbo” blev indrettet i tidligere tjenesteboliger beliggende lige over for KFUM’s Soldaterhjem i Høvelte. I 2016 åbnede man SoldaterRekreation i Varde og i 2018 i Fredericia. I SoldaterRekreation er konceptet, at veteranerne har værelser med toilet og bad, men at køkkenet er fælles og dermed skaber mulighed for sociale relationer. Ved bygning af SoldaterRekreation, Veteranbo og senere Veteranstuen i Frederikshavn, har der hver gang været en stærk lokalkomite med lokale regimentschefer, landspolitikere, borgmestre og erhvervsledere, der har påtaget sig opgaven at rejse penge og skabe synlighed om projekterne. Ud over de lokale komiteer var der en landskomité med fhv. forsvarschef Hans Jesper Helsø i spidsen, som tog kontakt til de største fonde. I alt blev der indsamlet godt 40 mio.

For et år siden underskrev Veterancenteret og KFUM’s Soldatermission en partnerskabsaftale, der blandt andet har øget Forsvarets tilskud til veteranarbejdet, så det er blevet muligt at ansætte flere og mere specialiserede medarbejdere i SoldaterRekreationen. På flere soldaterhjem er der kreative projekter, veterancafe, sommerlejr eller en klub for børn og familie til veteraner. Ofte i tæt samarbejde med Veterancentret og andre frivillige organisationer.

Der er fortsat et stort behov, og veteranarbejdet er i konstant udvikling.