KFUM’s Soldaterhjem, Karup fylder 75 år

KFUM’s Soldaterhjem i Karup fylder 75 år den 11 november 2022. Soldaterhjemmet er tilknyttet Flyvestation Karup og har som sådan været en et vigtigt mødested for tjenestegørende i Flyvevåbnet. Mange piloter, flymekanikere og andre med deres gang på Flyvestation Karup har brugt soldaterhjemmet til at slappe af og have et hjemligt sted at mødes med kammerater og kolleger. Karup er også særlig kendt for Airshow, som flyvestationen forestår, mens KFUM’s Soldaterhjem leverer maden til gæsterne – de ca. 125.000 gæster, der kom forbi i 2022.

De første mange, mange år…

Flyvestationen blev bygget af tyskerne under 2. verdenskrig som ”Fliegerhorst Grove”. Efter befrielsen blev flyvepladsen og det omliggende område overtaget af indenrigsministeriet. Fra 1945 til 1947 indkvarteredes ca.22.000 tyske flygtninge uden for selve flyvepladsen, i Gedhus og Grove.  Området blev senere overtaget af Hærens flyvetropper, indtil Flyvevåbnet blev oprettet i 1950. Flyvevåbnet har siden haft sin og Nordeuropas største flyvestation på stedet

Den 6. marts 1946 begyndte KFUM’s Soldatermission arbejdet i små lokaler inde på flyvestationen.

70-års jubilæet blev også festligholdt
Soldaterhjemslederne Anne og Allan er glade blandt soldaterne.

Grunden lige over for hovedvagten blev i 1946 købt af maskinhandler Kristian Troelsen fra Ikast for egne penge, fordi han syntes, at der skulle bygges et rigtigt KFUM’s Soldaterhjem ved flyvestationen. Det var dog ikke muligt at overbevise KFUM’s Soldatermission i København om et byggeri grundet pengemangel. I stedet for tog man sagen i egen hånd. Man fik lokalt indsamlet 10.000 kr. og fik foræret en gammel barak fra Nykøbing Falster. Med møje og besvær blev barakken transporteret til Kølvrå, stillet op og indrettet. Den 11. nov. 1947 kunne soldaterhjemmet indvies på den plads, hvor det nuværende hjem ligger. Nogle år senere blev der flyttet endnu en træbarak til Kølvrå, der rummede tv-stue, kontor og medarbejderværelser.  Den blev sammenbygget med salen.

Den nuværende sal blev bygget i 1968, mens den sidste del af det oprindelige soldaterhjem, nemlig privatboligen, blev erstattet af den nuværende lederbolig i 1974.

Ved en påsat storbrand den 7. juli 1984 udbrændte den tilbageværende træbarak med tv-stue og medarbejderværelser. Den øvrige del af soldaterhjemmet blev svært røgskadet og en del også brandskadet. Efter branden blev salen, udsalget og køkkenet renoveret, og der blev nyopført en fløj indeholdende tv-stue og et mødelokale samt 4 medarbejderværelser med fælles bad og toilet og med egen indgang fra gårdsiden. Det ”nye” soldaterhjem blev genindviet den 23. februar 1985.

Ud over bygningen af det nye indgangsparti inkl. nye toiletter i 2009, er der ikke sket væsentlige bygningsændringer siden.

De seneste år…..

I 2010’erne er der brugt megen energi og økonomi på at få skabt et godt indeklima og indemiljø.  Takket være gode overskud fra bl.a. Airshow og en fornuftig drift, er der blandt andet blevet isoleret, isat nye vinduer og døre, skiftet tag og foretaget andre nødvendige vedligeholdelsesarbejder. Desuden er der skiftet møblement i både sal og dagligstue og hele bygningen er blevet lysnet indvendigt, så den i dag fremstår som en moderne ”dagligstue”.  ”Det er vel altid sådan, at det lederpar, der for tiden har ”vagten”, også sætter deres præg på indretningen og efter bedste evne forsøger at få soldaterhjemmets indretning til at afspejle den stil og opfattelse, de selv har, som værende den bedste”, udtaler Soldaterhjemslederne Anne og Allan og fortsætter, ”derfor synes vi, her er rigtigt rart og hyggeligt at være”.  ”Vi plejer at sige, at vi har det bedste, fedeste og lækreste soldaterhjem ved flyvevåbnet”, forsætter de med en tilføjelse ..”vi er også det eneste”!

KFUM’s Soldaterhjem har faktisk også skiftet navn fra KFUM’s Soldaterhjem i Kølvrå til KFUM’s Soldaterhjem, Karup. Det skyldes et ønske om at knytte hjemmet stærkere til den geografiske betegnelse, som også Flyvestationen har, og som de fleste kender, og ved hvor er.

I skrivende stund er soldaterhjemmets udearealer genstand for en stor renovering takket være en stor arv samt velvillige bidrag fra lokale Y’s mens klubber.  Der etableres to store, nye terrasser, en ny, stor bålplads og overdækning.  ”Der er brug for gode udendørsarealer, for soldater- og veteranliv er i høj grad udendørsliv, og det skal gerne styrkes med de nye tiltag”, siger Anne og Allan.

Soldaterhjemmet er i dag velbesøgt.  Der er for tiden kun 120 værnepligtige pr. hold, der indkaldes to gange om året.  Til gengæld bliver soldaterhjemmet brugt til mange andre ting i relation til flyvestationen.  Der afholdes mange møder for foreninger, receptioner, pårørendearrangementer, hjemmeværnsbespisning med mere. Anne og Allan smiler til hinanden med en bemærkning om, at med det antal besøgende de har, ”så er det ikke svært at leve op til mottoet: ”Vi er jo lige her”, og der har vi så været i 75 år”!

11/11 1947 blev soldaterhjemmet på Herningvej 31, Karup indviet og har været i brug lige siden!

 På KFUM’s Soldaterhjem, Karup afholdes fødselsdagsreception på selve dagen 11. november 2022, hvor man forventer at se mange af dem, der har brugt soldaterhjemmet gennem tiden. Mange tidligere ledere og medarbejdere er også inviteret.  Der vil være Åbent Hus og reception fra 13-16 og lederne ser frem til at byde alle velkommen og få hilsner fra nær og fjern.