Lemvigkredsen fyldte 100 år!

I år kunne en af de gamle soldatervennekredse holde 100-års jubilæum. Kredsen i Lemvig, blev nemlig stiftet den 11. september 1921, hvor soldatermissionær Kühle, var kommet for at holde soldatervennestævne. På stiftelsesaftenen blev hele 83 medlemmer af Kreds 17, Lemvig, altså den 17. kreds, der blev oprettet i Danmark.

I 1889 blev KFUM’s første soldaterhjem åbnet i København, som en udløber af KFUM, men allerede i 1906  kom den første soldatervennekreds. Man var klar over at der var brug for frivillige som basis for et soldaterhjem. Det gælder også i dag hvor KFUM’s Soldaterhjem er helt afhængige af det frivillige arbejde, der gøres i kredsene rundt om i landet. Alene medlemstallet er med til at overbevise samarbejdspartnere og politikere om den opbakning, som KFUM’s Soldatermission nyder.

Billeder fra fest og teater i anledning af de 100 år
Kühle var medvirkende til at Lemvigkredsen blev stiftet


Soldatermissionær Kühle, var en ildsjæl, der rejste landet rundt og holdt soldatervennestævner. Taler man med ældre medlemmer af soldatervennekredsene er det tit at hans navn nævnes i forbindelse med barndomsminder.
Den 11. september 1921 blev der afholdt et sådant stævne i Lemvig og ved den lejlighed blev lemvigkredsens Soldatervenner stiftet.
I protokollen kan det læses, at der var gudstjeneste i Lemvig Kirke om eftermiddagen og møde på afholdshotellet om aftenen. Kaffen kostede 1,50 kr., men så var der også boller, kringle, lagkage og småkager til.
Der var også mulighed for at give en gave til arbejdet blandt soldaterne og det betød at der blev indsamlet 1002 kr.
Da aftenen var omme, havde 83 personer meldt sig som soldatervenner. Medlemstallet voksede støt og rigtig mange sluttede op om det årlige soldatervennestævne. I 1953 var der ca. 300 deltagere til stævnet, men medlemstallet nåede sit højdepunkt i 1981, hvor der var 800 medlemmer i kredsen. I dag er der ca. 250 medlemmer og kredsen driver en genbrugsbutik i Nr Nissum.
 

Det lykkedes Lemvigkredsen at holde en jubilæumsfest, der overholdt alle restriktioner der på daværende tidspunkt var gældende. 100-års jubilæet blev fejret i ”Klippen” hvor landsformanden, provst Ole Rasmussen, talte og fortalte om arbejdet på landets 14 soldaterhjem. Der blev opført en historisk revy ved kredsbestyrelsens medlemmer og senere et stort festligt lotteri. Der var godt 90 deltager i alle aldre som fik en rigtig festlig aften.

Vi ønsker Lemvigkredsen stort tillykke med jubilæet og glæder os over at der til stadighed er mange, der støtter op om Soldatermissionens arbejde.                


 [p1]1906

 [p2]Afsnittet kan udgå, men jeg synes da at der skal stå lidt om jubilæumsfesten. F.eks. 100 års jubilæet blev fejret i ”Klippen” hvor landsformanden, provst Ole Rasmussen talte og fortalte fra arbejdet, der var historisk revy ved kredsbestyrelsens medlemmer og et stort festligt lotteri. Der var godt 90 deltager i alle aldre som fik en rigtig festlig aften.