Merete Henriksen ansat som kontorassistent på Landskontoret

Merete Henriksen er et kendt ansigt for mange i KFUM’s Soldatermission. Ud over at være gift med generalsekretær, Per Møller Henriksen, har hun arbejdet i soldatermissionen og mange kirkelige sammenhænge gennem årerne. I dag er hun ansat på Landskontoret i KFUM’s Soldatermission, som regnskabsassistent.

Meretes muntre sind er tydeligt at fornemme allerede på den første arbejdsdag. ” Jeg blev sidst i august spurgt om jeg kunne træde til som vikar på landskontoret og det vovede jeg at sige ja til. Det føltes som at komme hjem.” fortæller hun. ”Velkommen hjem” – var en af de overskrifter hun tog med fra dette års årsmøde i KFUM`s Soldatermission, da mange bød hende velkommen tilbage.

”Mit første møde med KFUM´s Soldatermission, som jeg kan huske fra min barndom (det er længe siden), var et Soldatervennemøde i Snoldelev missionshus hvor Erling Højgård talte – selvom jeg må bekende, at det eneste jeg husker var at han havde medbragt et par soldaterstøvler…” tilføjer Merete efter tænksomt.

Siden blev det til et møde med en dengang ung mand Per Møller Henriksen, der var soldaterhjemsleder i Avedøre og siden 2000 har været generalsekretær i den traditionsrige organisation. Merete husker tilbage og fortæller ”Vi fik lov at etablere soldaterhjem først i Varde og siden Høvelte. Senere blev jeg kordegn og diakon og har gennem årene også nået at arbejde som køkkenleder og rejsekonsulent.” Merete fortsætter ”Nogle måneder som soldaterhjemsleder i Afghanistan og leaveafløser i Libanon er det også blevet til. Nu, hvor vi er ”hjemme igen”, har jeg en masse erfaring i bagagen, som jeg gerne bidrager med.” Merete smiler og man fornemmer igen hendes engagement.

Efter at have haft Merete på Landskontoret som vikar siden august måned 2021, blev det også hende der blev udvalgt af et bredt ansøgerfelt. Økonomichef Steen Klejnstrup Sørensen har i samarbejde med HR-chef Brian Jørgensen valgt at fastansætte hende. De øvrige medarbejdere på Landskontoret ser frem til det fortsatte samarbejde, hvor Merete ikke bare bidrager med godt humør, men også en indsigt i organisationen og et mod på at tage fat på de mange opgaver.