Veteranmesse i Randers!

En weekend i oktober havde Randers Kommune i samarbejde med veterankoordinator arrangeret en messe for veteraner. Det er første gang messen afholdes, og KFUM’s Soldatermission var selvfølgelig på pletten og fortalte om KFUM’s Soldatermission og om veteranarbejdet, som det foregår i KFUM’s SoldaterRekreation.

Soldatermissionens veteranfaglige leder, Pia Hall, deltog sammen med flere andre medarbejdere. Der var på forhånd arrangeret flere konkurrencer, hvor man blandt andet kunne vinde et glas med M&Ms eller en power bank, så man altid har strøm til sin mobiltelefon – også i felten. Disse konkurrencer var meget populære og gav anledning til mange samtaler. Også en KUF-vogn var med, og her kunne man blandt andet melde sig ind i foreningen og blive soldaterven. Der var også udstillet en række brochurer om KFUM’s Soldatermissions arbejde i både ind og udland samt de sidste par numre af medlemsbladet Soldatervennen. Ideen med tilstedeværelsen på veteranmessen var nemlig at skabe opmærksomhed om arbejdet med veteraner og være synlige for veteraner og pårørende.

Yderligere synlighed kom i form af militære køretøjer. Veteranfaglig leder havde allieret sig med Aalborg Kaserners Veteran, Panser og Køretøjsforening, og vi var sammen placeret udenfor messen, hvor man kunne få en køretur i bl.a. en kampvogn og efterfølgende gå over til KUF-vognen og drikke kaffe og spise kage. Dette gav mulighed for en god snak med mange af de besøgende. KUF-vognen i sig selv samler soldater om sig, da alle soldater kender vognen fra deres øvelser i terrænet. Her er det almindeligt, at det lokale soldaterhjem kører ud med en vogn og sælger varm kaffe, kage og hotdogs til de kolde soldater. Derfor har mange gode og især varme minder om mødet med KUF-vognen.

Alt i alt beskriver veteranfaglig leder Pia Hall dagene på Randers Veteranmesse som gode og udbytterige, men smiler: ”I det kølige vejr kunne vi have solgt mange varme pølser og Cocio fra KUF-vognen!” Hvis messen kommer i oktober igen til næste år, kan det jo være, at KFUM’s Soldatermission og SoldaterRekreation kommer med flere varme tilbud.