Nekrolog: Niels Erik Bjerregaard er død

Ved tidligere generalsekretær Niels Erik Bjerregaards død som 84 årig skriver generalsekretær Per Møller Henriksen, KFUM’s Soldatermission disse mindeord.

Niels Erik Bjerregaard blev født på Thyholm i 1938. Efter aftjent værnepligt ved Jyske Dragon Regiment og udsendelse til den danske brigade i Tyskland, tog han uddannelse som diakon med to års praktik på henholdsvis soldaterhjemmet i Randers og Haderslev. Efter uddannelsen blev han sammen med ægtefælle Kirsten, ansat som soldaterhjemsledere i Slagelse fra 1963 til 1967.

Fra 1967 til 1970 var Niels Erik Bjerregaard ansat som rejsesekretær for KFUM’s Soldatermission. Derefter blev det til 17 år som sagsbehandler i Ikast kommune, samtidig med at han som frivillig lagde mange kræfter i KFUM’s Soldatermission arbejde. Efter en måneds overdragelse sammen med den tidligere landssekretær Herluf Thing tiltrådte han fra 1. januar 1989 posten som Soldatermissionens første generalsekretær frem til han gik på pension ved årtusindskiftet.

Hans første store opgave var at stå for fejringen af KFUM´s Soldatermissions 100 års jubilæet i 1989 og etableringen af KFUM’s soldaterhjem ved Garderkasernen i Høvelte som blev indviet i 1991. Efter Berlinmurens fald og borgerkrigen i Jugoslavien blev danske soldater sendt til Balkan og Niels Erik Bjerregaard lagde mange kræfter i at der kom et soldaterhjem med de danske soldater. Det lykkedes i 1998 hvor soldaterhjemmet i Bosnien blev åbnet. Det banede vejen for at der siden har været et soldaterhjem med når danske soldater udsendes til verdens brændpunkter. Efter pensioneringen var Niels Erik meget aktiv i Ikast genbrugscenter som støtter KFUMs Soldatermission.

Jeg fik selv lov til at arbejde tæt sammen med Niels Erik Bjerregaard i de 11 år han var generalsekretær, først som soldaterhjemsleder og de sidste 5 år som medlem af staben. Jeg husker ham som en meget engageret, velforberedt og visionær leder der brændte for Soldatermissionens arbejde.

Ære være hans minde.