Veteranmedarbejder bliver leder

Steffen Reimers er gået fra Veteranmedarbejder til veteranfaglig leder i KFUM’s Soldatermission. 1. april 2022 startede Steffen i sit nye job, og redaktionen har stillet ham nogle spørgsmål.

Steffen Reimers er 35 år, gift med Sina, og sammen har de sønnen Elias. Steffen er faldet godt til i det nordsjællandske, hvor han det sidste halvandet år har arbejdet som veteranmedarbejder i Høvelte.

Han er uddannet professionsbachelor i Kristendom, kultur og kommunikation med en cand.soc. i socialt arbejde. Vi spurgte ham om, hvorfor han søgte stillingen, og hans umiddelbare svar var: ”Jeg vidste at jeg gerne ville mere ledelse. Jeg ville også gerne trække mig fra frontlinjen og koncentrere mig om at videreudvikle arbejdet. Jeg har arbejdet med komplekse sociale problemstillinger, autisme og andre sociale udfordringer i mange år nu, og jeg føler, at jeg er klar til at gå videre”. Steffen afslørede også at han faktisk overvejede at søge stillingen første gang den blev slået op: ”Jeg mener, at jeg har noget at byde ind med. Første gang den blev slået op, var jeg lige startet i veteranmedarbejderstillingen – så jeg søgte ikke. Jeg har nu halvandet års erfaring og føler, at jeg kender organisationen og arbejdet, så jeg er rustet til det i dag.” Uddannelsesmæssigt har Steffen også fast grund under fødderne med masser af organisationsteori, konstruktion af teams og ledelse.

Vi spurgte også den nye leder, hvad han glæder sig mest til – og her er han ikke i tvivl: ”Jeg har lyst til at arbejde med ledelse. Jeg synes at vores SoldaterRekreation skal være det sted, man går hen; for både veteraner, pårørende og samarbejdspartnere. Jeg vil gerne arbejde for, at vores SR medarbejdere får gode betingelser og rammer, bliver bedre og udvikler det felt, som jeg synes er meget vigtigt. Jeg vil gerne være med til at definere: Hvorfor skal vi, hvad skal vi og hvordan skal vi veteranarbejdet – og med hvem skal vi.”