Nye bestyrelsesmedlemmer!

Den 8. maj 2021 blev der afholdt Formands- og Kasserermøde I KFUM’s Soldatermission. Her blev diskuteret meget og såvel formanden som økonomichefen berettede om året der gik. Eller rettere sagt om de sidste to år, for man måtte sidste år aflyse Formands- og Kasserermødet på grund af coronarestriktionerne. Også i år så mødet anderledes ud end det plejer. For første gang blev det holdt ”gruppevis” med maksimalt 25 personer samlet på et sted. Arrangementet var således fordelt over forskellige soldaterhjem, hvor den sædvanlige hygge, kaffe og en god snak blev opretholdt.

Judy Jochumsen er nyvalgt til bestyrelsen
Ivan Ælmholdt er den ene af de to nye i KAU
Birthe Mikkelsen er nyvalgt til KAU

Nye ansigter

Der var traditionen tro også valg til bestyrelsen. Jesper Hornstrup og Erik Klausen stopper begge i bestyrelsen efter 12 år, der er den maksimale periode et medlem kan sidde i bestyrelsen. Den ene tomme plads i bestyrelsen blev besat ved valg på Formands- og Kasserermødet. Her valgte man Judy Jochumsen, der til daglig er hjemmevejleder/Social- og sundhedsassistent på Bofællesskabet Skærvebo. Hun har 3 udsendelser som soldaterhjemsleder i udlandet bag sig og har således et solidt kendskab til soldatermissionens arbejde med i rygsækken. Den anden plads går til Bjarke Friis, der afløser Erik Klausen som repræsentant for KFUM og KFUK i Danmark, men som først tiltræder 1. august, da han indtil den dato er ansat på Landskontoret. Man kan ikke både være ansat i Soldatermissionen og sidde i bestyrelsen, med mindre man er medarbejderrepræsentant. Vibeke Schmidt, der til daglig er privatpraktiserende psykolog, blev valgt som 1. suppleant.

Ved samme lejlighed var der valg af medarbejderrepræsentantpladserne i bestyrelsen. Her faldt valget på Troels Moesgaard, der er soldaterhjemsleder i Holstebro og som de seneste 2 år har siddet i bestyrelsen. Nyvalgt blev Bjarne K. Andersen, der er soldaterhjemsleder i Høvelte. Begge er valgt for to år. Bestyrelsen har konstitueret sig ligesom det seneste år med Ole Rasmussen som formand og Bjarne Ingemansen som næstformand. Alle ændringer træder i kraft 1. juni.

Kredsarbejdsudvalget

Et vigtigt punkt på Formands- og Kasserermødet er valg til Kredsarbejdsudvalget (KAU). Her blev Birthe Mikkelsen og Ivan Ælmholdt valgt. Pia Ælmholdt genopstillede ikke, og Solveig H. Pedersen går fra medlem af KAU til at blive 1. suppleant. Endnu en ændring sker i KAU, da generalsekretær Per Møller Henriksen (gen)indtræder i udvalget som ansat, udpeget af bestyrelsen. Tidligere har landssekretæren siddet på denne post. KAU har ikke konstitueret sig endnu, men det forventes at ske en gang i august.

Soldatermissionen takker de bestyrelsesmedlemmer og KAU-medlemmer, der er gået ud for deres store arbejde og engagement i de foregående år.