Varde Bådprojekt søsat

Torsdag 20. maj blev Varde Bådprojekt søsat på Havnepladsen med de to både Løven og Løvinden. Bådprojektet er et samarbejde mellem Varde Kommunes Udsatteråd, Frivillighuset og KFUM’s Soldaterhjem i Varde.

Borgmester Erik Buhl takkede for idéen og initiativet til Varde Bådprojekt. 

”Veteraner har en særlig livserfaring”. Sådan lød nogle af ordene fra borgmester Erik Buhl under sin tale, da Varde Bådprojekt blev søsat. Borgmesteren fremhævede også, at 1,5 % af Varde Kommunes borgere er veteraner, der har været med til at gøre en forskel ude i verden. At veteraner nu kan sejle på Varde Å med udsatte borgere i Varde Kommune kan være med til at give veteranerne en ny vinkel på tilværelsen, mente Venstreborgmesteren. Meget har han oplevet i 16½ år som borgmester, men det var alligevel første gang, at Erik Buhl skulle vin ud over stævnen på en båd. Soldaterhjemsleder i Varde Erik Hein fortalte om denne tradition, der går mere end 300 år tilbage. Erik er med i Marinehjemmeværnet og idémand bag Varde Bådprojekt.

En trompetist fra Slesvigske Musikkorps spillede fanfare ved søsættelsen.

Løven og Løvinden

De to både er navngivet Løven og Løvinden. Lions Varde har inspireret til navngivningen og støttet projektet. Fra Lions Varde fortalte Kåre Jensen: ”Lions gør noget sammen med andre. Samskabelse er vores værdigrundlag, og de 30.000,- kr. vi har støttet med her er godt givet ud. Både veteraner og andre i projektet ønskes god vind i sejlene”.

Soldaterlegatet, Varde Y’s Men’s Club samt Aase og Ejner Danielsens Fond har også støttet projektet økonomisk. På et tidspunkt var der en frisk idé om at kalde de to både for henholdsvis Daniel og Løven efter støtte fra Aase og Ejnar Danielsens Fond samt Lions. Det kunne samtidig give associationer til den bibelske historie om Daniel i løvekuglen, men navnevalget faldt dog anderledes ud.

Kåre Jensen fra Lions Varde talte ved søsættelsen.

Aktiviteter for veteraner

Generalsekretær i KFUM’s Soldatermission Per Møller Henriksen takkede for den flotte lokale opbakning til Varde Bådprojekt. Udover at tilbyde veteraner en midlertidig bolig på KFUM’s SoldaterRekreation har soldaterhjemmet en bred vifte af aktiviteter for veteraner. Per Møller Henriksen var selv den første soldaterhjemsleder i Varde, da KFUM’s Soldaterhjem i Varde stod færdigbygget for 40 år siden i maj 1981. Grundkonceptet om hjemlige rammer for tjenestegørende soldater med aftensang og andagt ligner sig selv. Men tiden er en helt anden, og i Varde sætter arbejdet for veteraner betydeligt præg. En af aktivitetsmulighederne for veteraner er nu at sejle på Varde Å som skipper på enten Løven eller Løvinden.

Der var omkring 50 fremmødte ved arrangementet.