Veteranarbejdet styrkes

Med en bevilling på 2 mio. kr. mere til KFUM’s Soldatermissions veteranarbejde styrkes indsatsen for de mest udsatte.

I november blev forsvarsforligskredsen enige om at afsætte flere midler, hvilket indgik i finansloven for 2021. Nu er der sat beløb på hvilken andel af disse midler, der tilfalder KFUM’s Soldatermission. Forsvarsminister Trine Bramsen (S) har med glæde meddelt, at KFUM’s Soldatermission fremover får 2 mio. kr. mere årligt til veteranarbejdet. Se video med Trine Bramsen her.

”Ude i verden og hjemme i Danmark er KFUM’s Soldatermission et trygt åndehul og et stærkt socialt fællesskab for danske udsendte og veteraner. Det gælder ikke mindst de veteraner, som er særligt sårbare og har brug for et fast holdepunkt i hverdagen. Med de ekstra 2 mio. kroner får KFUM’s Soldatermission et solidt grundlag for at fortsætte og udvikle deres vigtige arbejde til gavn for vores veteraner.”

Forsvarsminister Trine Bramsen.

”Jeg er taknemmelig for det kæmpe skulderklap til vores veteranarbejde. Med de ekstra midler ansætter vi yderligere to veteranmedarbejdere i Høvelte samt en veteranmedarbejder mere i Aalborg. Desuden kan vi ansætte en veteranfaglig leder, efteruddanne og igangsætte flere aktiviteter. Kort sagt: Vi får dermed mulighed for at hjælpe veteranerne bedre.”

Generalsekretær i KFUM’s Soldatermission Per Møller Henriksen:

På KFUM’s Soldaterhjem i Varde, Fredericia, Holstebro, Aalborg og Høvelte tilbydes veteraner midlertidigt ophold i SoldaterRekreation. I alt er der 39 boliger til veteraner fordelt på de fem forskellige steder. De nye midler er øremærket de mest udsatte veteraner, som har brug for særlig støtte. De seneste år har KFUM’s Soldatermission fået et tilskud på 3 mio. kr. til veteranarbejdet, men fra i år hæves det til 5 mio. kr, og fra næste år stiger det til 5,5 mio. kr.

To nye veteranmedarbejdere i Høvelte

På KFUM’s Soldaterhjem ved Livgardens Kaserne i Høvelte vækker de nye forhold begejstring: ”Det betyder, at vi kan få mere tid til den enkelte veteran”, fortæller soldaterhjemsleder Bjarne Kjær Andersen, der i dag har to veteranmedarbejdere, hvilket er i underkanten i forhold til de mange beboere. Midlerne giver os nye muligheder, og vi vil nu arbejde for at skabe flere aktiviteter for vores veteraner”, fortæller soldaterhjemsleder Bjarne Kjær Andersen. Med blandt andet Grønlandstur og lokale fisketure, besøge slædehunde og flere andre ting har Bjarne og veteranmedarbejderne erfaret, at det virker godt at lave noget sammen med veteraner.

“Jeg drømmer om, at mindst en af vores nye medarbejdere har nogle kreative evner, der kan bruges som en ressource her hos os. Vi vil gerne kunne bidrage til at vore veteraner oplever mere glæde i hverdagen”

Bjarne Kjær Andersen (uden at afgrænse hvilken form for kreativitet, der kan være tale om).

Det er ikke kaffeslaberas

En kollega mere bliver det også til i Aalborg, der således opnormeres fra én til to veteranmedarbejdere. Stillingen som leder af KFUM’s Soldaterhjem Aalborg er i øjeblikket ledig, men fra organisationen hovedkontor i Fredericia lyder det:

”Med en veteranmedarbejder mere i Aalborg kan vi yde en mere håndholdt indsats, for det er ikke kaffeslabberas, man er ansat til her. Det kan være basale ting, vi arbejder med for at den enkelte veteran kan få en dagligdag til at fungere på egen hånd. Samtidig vil vi gerne have flere aktiviteter for veteranerne, for det er godt at have noget konkret at kunne samles om.”

Vetrerankonsulent Ester Kofoed.

Pionerindsats

Veteranindsatsen i KFUM’s Soldatermission er udviklet gradvist i takt med at dét, som danske soldater har taget med sig hjem fra internationale missioner. I de sidste 10 år har KFUM’s Soldatermission bygget veteranfaciliteter for ca. 40 mio. kr. Byggeprojekterne er hovedsageligt sponsoreret af forskellige fonde.

“Vi har etableret KFUM’s SoldaterRekreation fordi vi kunne se et behov for det. Personligt var det ved min udsendelse til Afghanistan i 2010 en øjenåbner for mig at opleve, hvordan sårede soldater brugte KFUM’s Soldaterhjem i Camp Bastion. Når vi tilbyder hjem for soldater før og under udsendelse har det været nærliggende for os et etablere veteranarbejde. Men det vil aldrig kunne have ladet sig gøre uden vores trofaste bagland, der har sikret at vi kunne søsætte veteranarbejdet.”

Generalsekretær Per Møller Henriksen

KFUM’s Soldatermission står bag soldaterhjem 14 steder i Danmark hvor alle soldater bydes velkommen i hjemlige rammer. Ca. 8500 støttemedlemmer står bag den folkekirkelige organisation ligesom organisationen driver 15 genbrugsbutikker.


Yderligere oplysninger: Generalsekretær Per Møller Henriksen, tlf. 2229 6189.

Fakta: En del af en styrket veteranindsats

Styrkelsen af KFUM’s SoldaterRekreation er en del af den politiske aftale af 18. november 2020 om at styrke veteranindsatsen med 50 millioner kroner over de næste tre år. Indsatsen retter sig mod de hårdest ramte veteraner og veteraners familier. Aftalen er indgået i forsvarsforligskredsen af S, V, DF, RV, KF og LA.

Fakta: KFUMs SoldaterRekreation giver ly for natten og tryghed

Ved den seneste hjemløsetælling i 2019 blev der opgjort 100 hjemløse veteraner. KFUM’s SoldaterRekreation kan huse i alt 39 hjemløse eller funktionelle hjemløse veteraner. At være funktionelt hjemløse vil sige, at man på papiret allerede har en bolig, men eksempelvis ikke kan bo hjemme med resten af familien i en periode eller slet og ret ikke formår at bo alene.
Kilde: VIVE – Hjemløshed i Danmark 2019.


Baggrund: Udfordringerne kan være mange

Veteranerne, der tager ophold på SoldaterRekreation deler sig i to grupper. Den ene gruppe har lettere fysiske, psykiske og sociale udfordringer og er f.eks. boligløse, sygemeldte, ledige og skilsmisseramte. Den anden gruppe er hårdere ramt og har brug for psykologisk og/eller psykiatrisk behandling samtidig med opholdet.


Baggrund: Stærk soldateridentitet

Mange af veteraner har en stærk identitet som soldat og har oplevet et stærkt fællesskab i Forsvaret. Det fællesskab tæller også KFUMs Soldaterhjem, som byder værnepligtige, tjenestegørende og udsendte indenfor til sociale aktiviteter både i Danmark og udlandet. På den måde er KFUM’s SoldaterRekreation et tilbud, der taler til de veteraner, der finder tryghed i en organisation, de kender fra deres tid i Forsvaret.
Fakta: Op mod 60.000 veteraner har været udsendt for Danmark
Der er i juli 2020 registreret 39.047 veteraner. Veteraner blev dog ikke registreret elektronisk fra før 1992, og det samlede antal personer, der har været udsendt for Danmark fra 1948 til 2020, skønnes derfor at være op mod 60.000. Kilde: Veterancentret


Fakta: Et mindretal af veteranerne har psykiske efterreaktioner

Veterancentret skønner, at ca. 1 ud 10 veteraner oplever psykiske efterreaktioner som følge af en udsendelse. Dels er missionsområderne, Danmark gennem tiden har udsendt soldater til, meget forskellige, dels er nogle udsendelser præget af flere kamphandlinger end andre. Derfor har Veterancentrets undersøgelser vist, at andelen af veteraner med psykiske efterreaktioner varierer fra hold til hold.
Kilde: Veterancentret