Afghanistanveteraner – en ny situation?

I disse dage er der mange der gør sig tanker om, hvordan danske veteraner har det. Mange har været i medierne og udtale sig. I KFUM’s Soldatermission oplever man også hvad der sker lige nu, gennem de veteraner, der bruger soldaterhjemmene.

Hjemkomst af ISAF 17 kampvognsdeling på Flyvestation Karup

De nuværende hændelser i Afghanistan medvirker til, at veteranerne kan gøre sig nogle tanker, og i det hele taget reflektere over situationen. ”Det er en meget naturlig reaktion” fortæller Pia Hall, Veteranfaglig leder hos KFUM’s Soldatermission og fortsætter ”De soldater, der bor på vores SoldaterRekreation, kan også have oplevelser, som de i den nuværende situation har brug for at dele med nogen.”

Mange af veteranerne har både gode og dårlige minder fra deres deltagelse i krigen i Afghanistan. De kan naturligvis blive vækket til live i disse dage, hvor sociale medier og nyhederne er fyldt med både billeder og fortællinger fra Afghanistansituationen.

I KFUM’s SoldaterRekreationer i Høvelte, Fredericia, Varde, Holstebro og Aalborg hvor der bor veteraner, fortsætter arbejdet med fokus på at støtte og hjælpe veteranerne. ”Den støtte de får i KFUM’s SoldaterRekreation, er fortrinsvis struktur, fred og ro, samt en meningsfuld hverdag. Vi tager, med en faglig og kristen tilgang, hånd om de veteraner der eventuelt kan have en reaktion. Vi har naturligvis øje på hvordan den enkelte veteran har det og med vores faglighed giver vi den støtte der er brug for i situationen i hver enkelt situation” afslutter Pia.

KFUM’s Soldatermission er naturligvis, også i denne situation i tæt dialog med Forsvarets Veterancenter.

Fakta:

KFUM’s Soldatermission og Forsvarets Veterancenter har i år indgået en partnerskabsaftale, der sikrer en kontinuerlig faglig udvikling mellem de to organisationer.

Veterancenteret har en døgnåben telefon: Ring 7281 9700, hvis du har akut brug for hjælp, uanset om du er soldat, veteran eller pårørende.

Forsvarets veterancenter har lavet en række undersøgelser af Afghanistanveteraners psykiske helbred, hvor de har fundet ud af at omkring 10-13% af en udsendt gruppe har udvist tegn på PTSD efter nogle år. Blandt andet på den baggrund, har man ændret og styrket veteranindsatsen i Danmark.