En dag fuld af inspiration!

En dag i april mødtes alle KFUM´s Soldatermissions veteranmedarbejdere, soldaterhjemsledere og den veteranfaglige leder i Fredericia, til en dag med masser af information, inspiration og uformel netværkstid. Grundet de ekstra penge Soldatermissionen har modtaget fra Forsvaret, har mange drømme om et styrket veteranarbejde kunnet realiseres. Det betyder at der helt generelt er kommet flere ressourcer til KFUM´s Soldatermissions veteranarbejde. Der har også været en del nyansættelser og et par stykker støder til efter sommerferien.

De forventningsfulde medarbejdere ankom lidt ad gangen til soldaterhjemmet i Fredericia. Der var dækket op med morgenmad og den obligatoriske kaffe, så det tog ikke lang tid før snakken gik livligt. Det var tydeligt at alle var nysgerrige, både på hinanden og på hvad dagen ville bringe. Efter samling i den store sal, blev dagens program præsenteret og mere end én deltager kommenterede ”kan vi nå det?”. Dagen startede med en hurtig præsentationsrunde, hvor man tydeligt kunne fornemme hvor stor forskel, der var på de forskellige personers uddannelser og erfaringer med veteraner. Nogle i gruppen har arbejdet med veteraner i 5 år, mens andre, der har spændende nye erfaringer med udsatte mennesker, ingen erfaring havde med netop veteraner.

Her samlede veteranfaglig leder Pia Hall op og fortalte om sine visioner for Soldatermissionens veteranarbejde. Både en ny struktur og en ny aftale med Forsvarets Veterancenter er i støbeskeen og det er tydeligt at der er store udviklinger forude. Så overtog mangeårig veterankonsulent, Ester Kofoed, og fortalte om udfordringer og velsignelser i arbejdet med veteraner. Esters tilgang til veteraner er meget ”hands on” og praktisk, så der var mange tips og tricks i det komprimerede oplæg. Ester har i en indkøringsfase introduceret den veteranfaglige leder for SoldaterRekreationerne på landsplan, og Ester er nu stoppet i KFUM’s Soldatermission.

Imellem frokost og eftermiddagskaffe, blev der arbejdet hårdt i grupper. Alle blev sat i sving og den efterfølgende opsamling blev derfor meget givende for alle parter. Mange spørgsmål blev stillet og besvaret og mange bekymringer luftet. Der blev en stemning af fællesskab og samarbejde efterhånden som dagen skred frem, ligesom der var mange informationer at tage ind for både ”øvede” og nybegyndere. Det var derfor en træt, men overvejende glad forsamling, der hen på eftermiddagen trak hen imod bilerne og kørte hjemad til alle landets dele.

Arrangementet havde virkelig fået ”alle mand af hus” og selv et par af de medarbejdere, der først starter til efteråret, havde valgt at lægge vejen forbi Fredericia denne specielle dag. Grunden var den unikke situation at Pia Hall er ny veteranfaglig leder og samtidig er der mange nye medarbejdere i flokken. ”Vi havde simpelthen brug for at blive rystet sammen og komme på den samme side i bogen,” fortæller Pia og fortsætter ”Det er så vigtigt at få lavet en god introduktion til de nye medarbejdere, så vi alle arbejder i den samme retning. Det har jeg erfaring for i mit tidligere arbejde og det lykkedes over al forventning her,” smiler Pia Hall