Hilsen fra Forsvarsministeren

I anledning af SoldaterRekreationens 10 års jubilæum den 7. september, har KFUM’s Soldatermission fået en række hilsner fra samarbejdspartnere. Da Soldatermissionen bliver delvist finansieret af Forsvaret, var det naturligt for forsvarsminister Morten Bødskov at sende en hilsen i den anledning.

Kære frivillige, medarbejdere og støtter.

Alle soldater kender KFUM’s Soldatermission. Jeres soldaterhjem er et fristed, hvor soldaterne kan slappe af og være sig selv. Et afbræk fra rutinerne på tjenestestederne, når der er brug for luft i hverdagen. I missionsområderne er soldaterhjemmene et kærkomment hjemligt islæt.

I år fejrer vi jer. Vi fejrer 10-års jubilæet for åbningen af de første veteranboliger. Fejrer det store stykke arbejde, I har gjort de sidste 10 år – og fortsat gør hver eneste dag. Jeres daglige arbejde såvel som jeres store frivillige indsats med SoldaterRekreation, Veteranbo, de øvrige soldaterhjem og familiearrangementer som fx sommerlejr fortjener anerkendelse. Det er takket være jeres indsats, at vores udsendte soldater har et sted at hygge sig og føle sig hjemme. Det er takket være jer, at veteraner og deres familier har mulighed for at føle sig som en del af et fællesskab.  

KFUM Soldatermissions veteranindsats er et godt eksempel på, hvad der kan lade sig gøre, når en organisation har et velfungerende samarbejde med såvel kommunale som frivillige aktører. Med jeres store erfaring på veteranområdet, er I ligeledes en vigtig samarbejdspartner for både Forsvarsministeriet og Veterancentret.

Det glæder mig, at KFUM’s Soldatermission, som en del af den styrkede veteranindsats, har fået øget tilskud, der gør det muligt at sætte ekstra ind der, hvor der er behov for det – bl.a. ved at styrke udslusningen af veteraner efter endt ophold.

I år har Ruslands invasion af Ukraine ændret vores verdensbillede, og vi vil i de kommende år have øget fokus på missioner i nærområderne. De nye trusler og missionstyper ændrer dog ikke på, at vi også i fremtiden sammen skal skabe de bedst mulige rammer for vores veteraner og deres familier.

Jeg ser frem til fortsat at følge jeres store arbejde på veteranområdet.

Endnu engang stort tillykke med jubilæet.

Morten Bødskov

Forsvarsminister