Soldatervennen: Hvorfor gør I det?

I denne weekend udkommer Soldatervennen. Her kan du læse hele generalsekretær og ansvarshavende redaktør Per Møller Henriksens leder. Her fortæller han hvorfor vi denne gang har temaet “Hvorfor gør I det?”. Glæd jer til at læse bladet – og hvis du ikke er medlem og soldaterven, kan du finde bladet på dit lokale soldaterhjem.

I forbindelse med ansættelse af nye medarbejdere har jeg læst i hundredevis af ansøgninger. En sætning der er gået igen i mange, er ønsket om ”at gøre en forskel”.  Arbejdet skal give mening og det er helt sikkert også medvirkende til at mange af vore medarbejdere er gået en del ned i løn og til gengæld op i arbejdstid som ansat i KFUM’s Soldatermission.

I KFUM’s Soldatermission har vi en årlig trivselsundersøgelse – den såkaldte GAIS måling som vi gennemfører i samarbejde med KRIFA. Her måles på 7 forskellige parametre. Et af dem er ”Mening” og den er helt i top i KFUM’s Soldatermission!

Arbejdet er jo båret af rigtig mange trofaste frivillige i kredsene, genbrugsbutikker og rundt på soldaterhjemmene. Her er det ekstra afgørende, at det er meningsfuldt, f.eks. når man i årets koldeste måneder står og sælger lodsedler på gade og stræder.

Man kan spørge, ligesom mange soldater igennem årene. ”Hvorfor gør i det?” Det prøver vi i dette nr. at give nogle svar på.

Læs på side 6 og 7 om det at være udsendt som soldaterhjemsleder i et af verdens brændpunkter. På side 8 om det trofast at sælge lodsedler og på side 10 og 11 om nye veteranmedarbejdere og deres arbejde. Forskellige vinkler på KFUM’s Soldatermissions særlige DNA.

Ud over det meningsfulde ved at gøre noget for andre, er det en stor drivkraft at opleve soldaternes taknemmelighed. Samtidig får man også mange store oplevelser sammen med soldater og veteraner eller når man mødes som soldaterven til lokale- og landsarrangementer. Det bærer jo lønnen i sig selv.

Blandt rigtig mange af vore trofaste soldatervenner er der også en taknemmelighedsgæld som de betaler af på. Det er uanset om man var soldat da tjenestetiden var 18 mdr.; eller om man er soldat i dag – og måske har været udsendt til krigszonen.

Ser man helt overordnet på spørgsmålet om ”Hvorfor gør I det?” kan vi finde svaret i Bibelen: ”Kristi kærlighed tvinger os” (2. kor 5,14) og ” Vi elsker fordi Han har elsket os først” (1. Johannes brev 4,19).

God læselyst. 

Per Møller Henriksen