Velkomstfester på KFUM’s Soldaterhjem

I løbet af den første halvdel af august spreder festlighederne sig på vores soldaterhjem rundt om i landet. Vi byder de nye rekrutter indenfor til det, der skal blive deres andet hjem.

Festligheder på tværs af soldaterhjemmene

August markerer begyndelsen på et nyt kapitel for de nye værnepligtige, konstabel-, sergent- og løjtnantselever rundt på landets kaserner. KFUM’s Soldaterhjem står naturligvis også klar til at byde dem alle varmt velkommen med en velkomstfest. På den måde kommer august også til at markere begyndelsen på et stærkt fællesskab på kuffen, hvor omsorg, hygge og samhørighed er i højsædet.

De værnepligtige ankommer til velkomstfest i Holstebro få dage efter opstarten på kasernen.
Hvad sker der til en velkomstfest?

Til velkomstfesterne byder soldaterhjemslederen de nye ansigter velkommen og fortæller om soldaterhjemmets aktiviteter og faciliteter. Aftenen byder også på en række sjove indslag og konkurrencer, der serveres naturligvis noget god mad og kaffe. Det er en aften, hvor de værnepligtige og elever kan opleve, at soldaterhjemmet er til for dem. Nathalie Moesgaard, leder af soldaterhjemmet i Holstebro, deler sin begejstring: “Vi ser velkomstaftnerne på soldaterhjemmet som nogle af årets højdepunkter og noget, vi ser frem til længe. Det er den eneste aften, hvor de værnepligtige er befalet over til os, og det er vores chance for at vise dem, hvad et soldaterhjem er, og hvad de kan bruge os til de næste fire måneder.”

I Fredericia opstod en kortvarig oplevelse af kaos, da de nye værnepligtige og konstabelelever dystede om at lave det længste sammenbundne sliksnørebånd. Måden man kunne tilegne sig et ekstra snørebånd til sin deling var nemlig at lave ti armbøjninger. Armbøjningerne var naturligvis ikke hårdt i sig selv for en værnepligtig eller konstabelelev – det svære var snarere at finde gulvplads til opgaven! Det resulterede i nogle imponerende lange snørebånd og en masse smil blandt deltagerne.
Holstebro: Mødet med omsorg og fællesskab

I Holstebro bliver velkomstfesterne holdt med særlig opmærksomhed på at skabe en omsorgsfuld atmosfære. Soldaterhjemsleder, Troels Moesgaard, fortæller de nye værnepligtige om den varme og tryghed, de kan forvente at finde på soldaterhjemmet. “Soldaterhjemmet er et kristent hjem. Det betyder, at de kristne værdier gennemstrømmer alt, vi laver her. Fx at man skal elske sin næste som sig selv. Derfor vil vi gerne give godt humør videre, så man altid går herfra i bedre humør, end da man kom,” forklarer Troels. Dette skaber en ramme for samhørighed og fællesskab, som de nye værnepligtige kan trække på i deres kommende tid.

Troels Moesgaard, soldaterhjemleder i Holstebro, tager imod de nye værnepligtige med introduktion til kuffen (soldaterhjemmet) og en ærlig fortælling om, hvorfor KFUM’s Soldatermission driver dette arbejde for soldater, veteraner og pårørende.

Soldaterhjemmet er et hjem uden rang, hvor værdien af hvert enkelt individ anerkendes.

Daniel Nørgaard Poulsen, soldaterhjemsleder i Fredericia

Til velkomstfesten i Holstebro bliver der ikke kun talt om værdier og fællesskab. Der er også plads til sjov og konkurrence. En af konkurrencerne var den klassiske skumfidus-leg, præsenteret som ‘hvem er den mest rapkæftede i hver deling?’. Det gjaldt om at være den, der kunne have flest skumfiduser i munden, uden at tygge, og man stadig kunne sige ordet ‘skumfidus’. Konkurrencerne skaber god stemning blandt delingerne med stor kampgejst og opbakning til hinanden. Troels afslutter aftenen med en andagt, der minder om tilgivelsens kraft og betydning for selv at blive sat fri.

Udfordrende konkurrencer og latter. De værnepligtige i Holstebro konkurrer i den sjove skumfidus-leg, hvor latter, jubel og kampgejst fylder lokalet. Konkurrencerne var godt planlagt af de to nye volontører på soldaterhjemmet, Kathrine og Emma.
Glæde og samhørighed på tværs af soldaterhjemmene

Vores øvrige soldaterhjem følger også denne smittende ånd af fællesskab og omsorg. I Fredericia understreger soldaterhjemsleder Daniel Nørgaard Poulsen, vigtigheden af, at soldaterhjemmet er et hjem uden rang, hvor værdien af hvert enkelt individ anerkendes. I Aalborg fordeler de velkomstfesterne sig også over flere dage og omfavner nye værnepligtige med en bred vifte af aktiviteter, samlinger og fællessang. Og i Oksbøl er den varme velkomst tydelig i de værnepligtiges kommentarer om at føle sig hjemme og værdsat allerede fra start: ”Det er altså fint det, I gør her. Jeg blev helt rørt da jeg trådte ind,” lød det blandt andet fra en af deltagerne.

”Tak, fordi I er her for os”

På vej ud af velkomstfesterne høres også glade kommentarer fra deltagerne, der udtrykker deres taknemmelighed og begejstring for den velkomst, de har modtaget. Fx ”Tak, fordi I er her for os” eller ”Fedt sted,” som det bl.a. lød i Holstebro. Disse reaktioner vidner om vigtigheden af velkomstfesterne, hvor de unge værnepligtige og øvrige elever får en god start på deres militære rejse med soldaterhjemmet på sidelinjen, fyldt med omsorg, samhørighed og glæde.

Skabelse af fælles minder og oplevelser. Også i Aalborg blev de værnepligtige udfordret i sjove konkurrencer for både muskler og tanker, som skabe smil og glæde i forsamlingen.
Taknemmelighed og Smil. Værnepligtige i Oksbøl udtrykker deres taknemmelighed for den varme velkomst og det hyggelige samvær på kuffen.
Troels Moesgaard slutter velkomstaftenen i Holstebro af med en andagt om tilgivelse, hvor de værnepligtige opmærksomt lytter med. Efterfølgende blev der tændt tre lys for hhv. alle tjenestepligtige i forsvaret, deres pårørende og alle veteraner. En værnepligtig i salen ønskede et lys tændt for sin kæreste derhjemme, som var savnet.