Veteranarbejdet – hvor skal vi hen?

Når vi ser tilbage på de seneste 10 år med veteranarbejdet, så står det klart, at der er gjort mange gode erfaringer, og der har været mange tiltag. Det har kvalificeret KFUM’s Soldatermission til at varetage den meget komplekse opgave, det kan være at arbejde professionelt med de problemstillinger, en soldat kan pådrage sig under en udsendelse. Vores veteranmedarbejdere står hver dag overfor flere udfordringer og dilemmaer. Derfor prioriterer vi også at dygtiggøre os rent fagligt samt skabe kontinuitet i arbejdet og medarbejderflokken.

I vores organisation står vi sammen, og vi løfter i flok. Det inspirerer mig meget, at være en del af en organisation, hvor jeg får muligheden for at samarbejde med medarbejdere, der har noget på hjerte, har virkelyst og kreativitet i opgaveløsningen. Det er en god flok at være leder for.

Når jeg skal fastlægge retningen for vores veteranarbejde, skal vi fokusere på at tilbyde relevante aktiviteter og deltage aktivt i at skabe netværk med andre aktører på veteranområdet. Som jeg ser det, er det gennem det gode samarbejde mellem veterancentret, kommuner, ngo’er, fonde, sundhedstilbud og frivilligt engagement, at veteranpolitikken, og indsatsen som helhed, bærer frugt og skaber de bedst mulige rammer for de danske veteraner.
En af hjørnestenene i vores organisation er diakonien. De handlinger, der udspringer af et diakonalt fundament, er det, der er vores eksistensberettigelse. Vi har et ønske om at være tilstede hos mennesker. Også de mennesker, som har pådraget sig omfattende skader på liv og sjæl. Vi står urokkeligt fast på, at mennesket i sig selv har værdi. Vores menneskesyn tilsiger os, at vi vil gå sammen med det menneske, der er i krise og har brug for at blive løftet eller bare lyttet til. Vi er bevidste om, hvad det vil sige at være en værdibaseret organisation, der er i stand til at tale om meningen med livet, liv og død, godt og ondt. Vi bærer håbet når veteranen eller soldaten synes det hele er håbløst.

Når jeg ser på de næste 10 år – ser jeg med forventning og glæde

Jeg forestiller mig, at vi fortsat ser forskellige variationer af veteranarbejdet i KFUM’s Soldatermission. Vi rummer allerede Soldaterrekreation og Veteranbo, veterancafé, børnegrupper, familiegrupper, økonomisk rådgivning (i samarbejde med SoldaterLegatet), og får besøg af Sundhedsteamet. Der kommer forskellige gæster på besøg hos, og der foregår allerede et utal af andre gode ting. I takt med at Forsvaret får tilført flere midler, eventuelt etablerer en længere værnepligt og får flere ansatte, medfører det potentielt også en ny dagsorden for os. Vores tilbud kan forandre sig fra det nuværende. Det bliver spændende at samarbejde med Forsvaret om denne udvikling, både i forhold til Soldaterhjemsdriften og i forhold til videreførelsen og udviklingen af SoldaterRekreationen. En ting er sikkert, nemlig at vi står til rådighed for et konstruktivt samarbejde, og at vi står stærkere om 10 år, end vi gør i dag. Èt af de elementer, jeg mener kendetegner KFUM’s Soldatermission, er at det er en organisation, der er omstillingsparat og villig til at være løsningsorienteret. Dette er kvaliteter, som vi ikke kommer til at give afkald på. Det er i organisationens DNA, at stille op, når der er mennesker, der har behov, eller når samarbejdspartnere spørger om hjælp. Hvad fremtiden bringer kan vi aldrig være sikre på, men vi kan være sikre på, at status quo udfordres, og omstændighederne forandres, hvilket er noget vi bør glæde os over. Jeg ser i hvert fald frem til, at være med på denne del af rejsen.