Veteranernes syn på veteranarbejde

Da KFUM’s Soldatermission startede SoldaterRekreationen (det vil sige boliger til udsatte veteraner) for ti år siden, var det på opfordring fra veteraner. Generalsekretær Per Møller Henriksen fortæller at da han begyndte som generalsekretær, introducerede han sig for nogle soldater “ved stambordet” på KFUM’s Soldaterhjem i Fredericia. Soldaterne hev straks en stol hen til bordet og bad ham sidde ned, for de ville gerne fortælle ham, at de syntes at KFUM’s Soldatermission skulle lave et tilbud til veteraner. På det tidspunkt var det begyndt at vise sig at veteraner der havde været på Balkan, ind imellem kom hjem med traumer og det der senere kom til at hedde PTSD.

Ved ugentlig brunch mødes veteranerne og veteranmedarbejderne til en uformel snak om hvordan det går.
På KFUM’s Soldaterhjem i Høvelte har man både udendørs og indendørs områder til veteranerne,
men der er også god plads til både de værnepligtige og veteranernes familier

Oprettelsen af SoldaterRekreationen gav mulighed for at man kunne give de skadede veteraner ro og en mulighed for at finde balancen i livet igen. En tid, hvor der var mennesker, der var dedikeret til at hjælpe dem igennem, når ting så sort ud. Og sort ser det ind i mellem ud, når man er veteran. Nogle veteraner klarer sig virkelig godt efter udsendelse til krigsområder. De gør brug af den træning de har fået og skaber sig et liv efter Forsvaret. Men andre har svært ved at finde balancen og lever et liv med angst og uro, mareridt og voldsomme “gen-oplevelser” af det de har set, hørt og følt i en krigszone. Det kræver tid og omsorg at slippe ud af igen, inden man kan vende tilbage til arbejde, familie og rutiner igen.

Ro og regelmæssighed

Flere veteraner fortæller, at det, der virkelig har ændret noget for dem i den tid de har boet i KFUM’s SoldaterRekreation, er den ro det giver. Veteranerne nævner blandt andet den tryghed, det er at bo et sted, hvor man ved, at folk vil en det godt. At selvom det kan være irriterende, at man skal holde aftaler og være på et bestemt sted på et bestemt tidspunkt, så giver det også ro, at der er noget man skal. Der er ting at stå op til. En kop kaffe med lederen eller en udflugt med veteranmedarbejderne.

Det betyder også meget, at man føler at ens familie er velkommen. At der er arrangementer, hvor man kan være sammen med sine børn i trygge omgivelser. Arbejdet med veteranfamilier bliver der sat stadig mere fokus på, og det er tydeligt, at såvel skadede som fungerende veteraner sætter pris på de muligheder som familiearrangementerne giver.