Ministerbesøg i Høvelte

Fredag den 3. september var forsvarsminister Trine Bramsen på besøg på KFUM’s Soldaterhjem i Høvelte. Formålet med besøget var at forsvarsministeren kunne tage en snak med soldaterhjemsleder Bjarne, der har nær kontakt til mange veteraner i området og selvfølgelig også dem der bor på soldaterhjemmet og i det tilknyttede Veteranbo. Også to af stedets veteranmedarbejdere var med.

Trine Bramsen blev taget godt imod af veteraner og personale inden hun blev sat ved bordet med kaffe og gammeldags æblekage. Snakken gik livligt og især fik forsvarsministeren lejlighed til at snakke med tre veteraner, der bor på eller i tilknytning til Soldaterhjemmet. To af de tre veteraner havde taget deres børn med og de to piger fik også en snak med Trine. Forsvarsministeren var på soldaterhjemmet i omkring en time og soldaterhjemslederen følte at der var kommet nogle gode samtaler ud af besøget.  Bjarne fortæller: ”Det var en god stemning og veteranerne har efterfølgende givet udtryk for at de var glade for at have været med”

Det er ikke første gang Trine Bramsen besøger KFUM’s Soldaterhjem i Høvelte i kapacitet af forsvarsminister også i 2019 blev det til en samtale med veteranerne og medarbejderne nær Livgardens Kaserne. Livgarden er selvfølgelig kendt for vagttjeneste ved Dronningens slotte, men er også blandt de regimenter, der ofte udsender personel til krigsramte områder. Derfor er der også en del skadede veteraner tilknyttet livgarden, selvom langt de fleste kommer tilbage i god behold.