Nyt blad på gaden!

I weekenden kom det nye nummer af Soldatervennen på gaden og vi opfordrer jer til at læse alle de spændende artikler. Dette nummer har SoldaterRekreation og veteranarbejde som tema, men da der er begrænset plads i bladet kommer en del af artiklerne i en længere form her på hjemmesiden i den kommende tid. Kig ind på hjemmesiden og læs med! Her kommer en lille smagsprøve på hvad bladet indeholder.

Da Danmark fra 1992 sendte fredsbevarende soldater til borgerkrigsramte Jugoslavien var hverken Forsvaret eller det danske samfund forberedt på, at der kom soldater hjem med mén efter de voldsomme oplevelser på Balkan. Jeg blev i august 2000 kontaktet af nogle soldater der havde været i Kroatien i 1995, de fortalte om hvilke omkostninger de havde haft efter deres udsendelse. De ønskede at KFUM’s Soldatermission skulle oprette et krisehjem. Sagen blev taget op i bestyrelsen og drøftet med Forsvaret i december 2000 – dog uden resultat.

Den 22. marts 2001 blev der etableret en samarbejdsaftale med det nyetablerede Dansk Veteran Forening hvor det i et af punkterne lød: ”KFUM’s Soldatermission og Dansk Veteran forening ønsker at samarbejde om at tilbyde tidligere udsendte og deres pårørende relevante tilbud f.eks. ophold på et rekreationshjem, telefonrådgivning eller evt. et højskolekursus målrettet tidligere udsendte.”

Selv om Dansk Veteran Forening havde en kort levetid, har veteranarbejdet siden været et vigtigt fokuspunkt for KFUM’s Soldatermission.

I 2010, samme år som Danmark fik en veteranpolitik, var projekt KFUM’s SoldaterRekreation så langt at fundraisingen kunne begynde. Takket være fonde, offentlige puljer, kommuner, Y’s men Clubber og mange private gaver lykkedes det at rejse pengene – i alt 40 millioner, til etablering af KFUM’s SoldaterRekreation og Veteranbo i tilknytning til 5 soldaterhjem.

Den 7. september 2012 var en milepæl. Her blev de første 4 boliger indviet i Holstebro af oberst Kurt Mosgaard, JDR, Holstebros borgmester H C Østerby og landsformand sognepræst Jesper Hornstrup.

Det betyder, at vi kan fejre 10 års jubilæum for KFUM’s SoldaterRekreation her i efteråret. Det bliver markeret ved Årsmødet den 24. september i Skive.

Selv om KFUM’s Soldatermission har eksisteret siden 1889, så er et 10 års jubilæet en fin anledning til at se tilbage. Læs artiklen med lederparret Nathalie og Troels Moesgaard og med fhv. forsvarsminister, Søren Gade.

Ligeså vigtigt som at se tilbage, er at se hvor veteranarbejde i KFUM’s Soldatermission står i dag. Vi har samlet en buket af oplevelser og der kommer endnu flere her på hjemmesiden.

Arbejdet med veteraner sker i et tæt samarbejde med både Forsvarsministeriet, Veterancenter, kommuner og frivillige organisationer. Vi har bedt vore samarbejdspartner sende en hilsen i anledningen af jubilæet – og der er kommet mange gode, spændende og glade lykønskninger.

Hvad bringer fremtiden. Vi har bedt den nyansatte Veteranfaglige leder Steffen Reimers-Nielsen komme med sine visioner for fremtiden.

God læselyst – også her på hjemmesiden